Pametne naprave v službi in doma

18. 12. 2017

      Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim in starejšim od 45 let, ki imajo le osnovna  znanja za delo z računalnikom in internetom, so manj kompetentni za delo v digitalnih okoljih in potrebujejo osnovne veščine za učinkovito elektronsko komuniciranje. Digitalno kompetentne osebe se lažje vključujejo v delovne procese ter tako razširijo svoje...


Google – okno v svet

18. 12. 2017

      Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim in starejšim od 45 let, ki imajo le osnovna  znanja za delo z računalnikom in internetom, so manj kompetentni za delo v digitalnih okoljih in potrebujejo osnovne veščine za učinkovito elektronsko komuniciranje. Digitalno kompetentne osebe se lažje vključujejo v delovne procese ter tako razširijo svoje...


Mozaik v angleškem jeziku za kompetentno komunikacijo

18. 12. 2017

      Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni. Cilji programa so razvijanje veščin, ki jih zaposleni potrebujejo za učinkovito delo in komunikacijo s strankami v tujem jeziku. Udeleženci se seznanijo z izborom besedišča in slovničnih struktur, ki so potrebne za delo in komunikacijo s strankami. Program...


Vabimo k vpisu v filmski abonma Srečamo se v kinu 2018

8. 12. 2017

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje ima dolgo tradicijo filmske kulture in izobraževanja o filmu. Pomembno je, da film lahko gledamo skupaj, da lahko svoje doživljanje in razumevanje filmske zgodbe posredujemo drugim in se ob tem bogatimo. Filmski abonma Srečamo se v kinu je plod programskega sodelovanja Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in kina Komuna. Filmske predstave se zvrstijo vsak zadnji torek v mesecu ob...


Z znanjem do dejavnega državljanstva

Brezplačni program za pridobivanje osnov pravnega znanja za dejavno in odgovorno državljanstvo

24. 11. 2017

Imate dovolj znanja, da delujete kot dejavni in odgovorni državljani? Poznate in zmorete uresničevati svoje pravice? Veste, kaj so naloge posameznih institucij? V programu se boste seznanili z organizacijami na področju socialnega varstva in drugimi pravnimi institucijami ter njihovimi vlogami (Zavod za zdravstveno...


1 2 3 7