Vseživljenjsko učenje, delo in razvoj, temelji srebrne ekonomije

2. posvet Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje

12. 6. 2017

Ljubljana, 6. junij 2017 Četudi koncept srebrne ekonomije srečujemo že nekaj let, ta še zmeraj ni dovolj raziskan. Sredi dolgožive družbe se zlagoma oblikuje predvsem s političnimi razpravami na evropski in nacionalni ravni. Evropska unija se namreč zaveda, da lahko v povezavi s starostjo ustvari nova delovna mesta in...