Strokovni posvet Izobraževanje in socialna vključenost ranljivih skupin

Ljubljana, 25.11.2016

25. 10. 2016

S posvetom smo želeli povečati zavest o pomenu socialne vključenosti, pridobivanju družbene moči in odprtem dostopu do znanja socialno izključenih skupin. Povezali smo mlade, brezposelne in starejše ter odkrivali njihove potrebe po znanju in temeljnih kompetencah ter možnosti za njihovo vključevanje in pridobivanje...


Z znanjem do dejavnega državljanstva

Nov program na UTŽO Ljubljana

10. 10. 2016

Veste, kaj so naloge posameznih institucij? Imate dovolj znanja, da postopate kot dejavni in odgovorni državljani? Poznate in zmorete uresničevati svoje pravice? Izpolnjujete svoje državljanske dolžnosti še kako drugače kot na volitvah? Veste, kaj je pogodba in kaj mora nujno vsebovati? Veste, kje dobiti brezplačno...