Z znanjem do dejavnega državljanstva

Nov program na UTŽO Ljubljana


Veste, kaj so naloge posameznih institucij?
Imate dovolj znanja, da postopate kot dejavni in odgovorni državljani?
Poznate in zmorete uresničevati svoje pravice?
Izpolnjujete svoje državljanske dolžnosti še kako drugače kot na volitvah?
Veste, kaj je pogodba in kaj mora nujno vsebovati?
Veste, kje dobiti brezplačno pravno pomoč?

Na vsa vprašanja ste odgovorili z “da”.
Pa vendar, v tem programu se boste seznanili s posameznimi nacionalnimi in evropskimi institucijami ter delujočimi na področju socialnega varstva, (Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Varuh človekovih pravic, Državni zbor, Državni svet, Evropski parlament, izvajalci socialnih storitev itd.)
Vloge in obrazci za uveljavljanje pravic vam bodo postali domači.
Seznanili se boste z oblikami sobivanja starejših.

Mentorica: mag. Alenka Oven, univ. dipl. pravnica, magistrica pravnih znanosti s področja socialne varnosti in delovnega prava

Kdaj: vsak zadnji četrtek v mesecu, od 16.00 od 17.30 ure
Kje: Poljanska 6, dvorana
Datumi izobraževalnih srečanj:
27. oktober 2016
24. november 2016
22. december 2016
26. januar 2017
23. februar 2017
30. marec 2017
20. april 2017
25. maj 2017

Udeležba v programu je brezplačna.