Izobraževanje in socialna vključenost ranljivih skupin

Strokovni posvet mreže Slovenska UTŽO


KDAJ: 26. 10. 2016 ob 9:00

KJE: Univerza za tretje življenjsko obdobje, Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana

INFORMACIJE: Maša Bizovičar, 01 427 27 90, masa.bizovicar@guest.arnes.si


Želimo povečati zavest o pomenu SOCIALNE VKLJUČENOSTI, pridobivanju DRUŽBENE MOČI in ODPRTEM DOSTOPU DO ZNANJA socialno izključenih skupin. Povezali bomo mlade, brezposelne in starejše ter odkrivali njihove potrebe po znanju in temeljnih kompetencah ter možnosti za njihovo vključevanje in pridobivanje družbene moči.

Spoznali bomo poglavitne cilje strategije, ki se pripravlja na nacionalni ravni in se sooča z izzivi dolgožive družbe ter se seznanili z evropskimi smernicami za vključevanje starejših. Predstavniki različnih organizacij bodo razmišljali o potrebah in možnostih za vključevanje in učenje mladih, brezposelnih in starejših.

Namen posveta je spoznavanje generacijskih stališč in potreb, odkrivanje skupnih interesov za povezovanje ter oblikovanje primernih oblik in modelov sodelovanja. Posvet sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Program posveta je dosegljiv TUKAJ.

Vljudno vabljeni!

 

Prijavite se