Rastline okrog nas

Podobe časa - november 2016


KDAJ: 9. 11. 2016 ob 10:00

KJE: UTŽO Ljubljana, Poljanska 6, dvorana

INFORMACIJE: Urša Kramberger, 01 433 20 90, info@univerzatri.si


Vabimo vas na prvo predavanje v ciklu Podobe časa, ki ga posvečamo predstavitvi novega izobraževalnega programa na UTŽO Ljubljana Rastline okrog nas. Predavatelj Filip Küzmič, mag. ekologije in biodiverzitete, nas bo uvedel v spoznavanje rastlinskega bogastva in nam približal pestrost rastlinskega sveta v naši bližnji in širši okolici. V programu bomo spoznavali, kako rastline rastejo in se razvijajo, se učili razlikovati domače in tujerodne rastline, spoznavali različna okolja in njihov vpliv na rastline in obratno, preplet rastlinskega sveta in človekovega delovanja ter razvijali kritičen odnos do človekovih posegov v naravo. Več

Udeležba na predavanju je brezplačna. Lepo vabljeni!