Entries by Karina Sirk

Secesijska Ljubljana

Člani krožkov za keramiko predstavljajo na razstavi ljubljansko secesijsko arhitekturo, ki so jo spoznavali na študijskih ogledih po Ljubljani. Preučevali so pročelja stavb …

Učenje, povezovanje, delovanje

Ob zaključku 39. študijskega leta Univerze za tretje življenjsko obdobje vas vabimo na srečanje študentov, mentorjev in animatorjev v Mestni knjižnici Ljubljana. Prireditev …