Strokovni posvet Izobraževanje in socialna vključenost ranljivih skupin

Ljubljana, 25.11.2016


S posvetom smo želeli povečati zavest o pomenu socialne vključenosti, pridobivanju družbene moči in odprtem dostopu do znanja socialno izključenih skupin. Povezali smo mlade, brezposelne in starejše ter odkrivali njihove potrebe po znanju in temeljnih kompetencah ter možnosti za njihovo vključevanje in pridobivanje družbene moči.

O pomenu socialne vključenosti, strategiji dolgožive družbe, motivaciji mladih in starejših za učenje so razpravljale prof. dr. Ana Krajnc, predsednica UTŽO, Marija Pukl, državna sekretarka v Kabinetu predsednika vlade RS, dr. Magda Zupančič, MDDSZEM, Alenka Blazinšek, Zavod Nefiks ter Ljuba Fišer.

V razpravi je bilo izpostavljen pomen razvijanja postopnega upokojevanja in modelov medgeneracijskega prenosa znanja, spodbujanja aktivnega staranja ter uresničevanja odprtega dostop do izobraževanja. Na univerzah za tretje življenjsko obdobje želimo brezposelnim ponuditi možnost izobraževanja v študijskih krožkih in nadaljevati z zagovarjanjem možnosti brezplačnega izobraževanja. Posvet je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

MIZŠ