Razprava o strategijah prostovoljstva

Bruselj, 12. oktober 2016


V Evropskem parlamentu je v organizaciji evropskih poslancev liberalnih demokratov Iva Vajgla in Marian Harkin tekla javna razprava Prostovoljske strategije – kako so lokalne in nacionalne prostovoljske strategije povezane s politikami in programi EU. Sodelovali so predstavniki Evropskega prostovoljskega centra (angl. CEV – European Volunteer Centre), nacionalnih nevladnih organizacij z Irske, Slovenije (tudi SUTŽO) Italije in Romunije.

Sklepi: Prostovoljstvo je izraz demokracije. Neformalno znanje, ki ga pridobijo prostovoljci je potrebno priznati. Socialna in ekonomska vrednost prostovoljstva naj se ovrednoti. Evropa potrebuje usklajeno vizijo in politiko prostovoljstva tudi zaradi begunske krize. Londonski prostovoljci so predstavili projekt Evropsko glavno mesto prostovoljstva, model za nastajanje novih pobud in povezav med vsemi sferami družbe in prostovoljskimi organizacijami. Evropsko mesto prostovoljstva 2016 je London. Uvedlo je: skupno uporabo računalniških zmogljivosti, nadomestilo materialnih stroškov, motivacijske kampanje, odprte dneve prostovoljstva. (Vir: Mirjam Bevc Peressutti )