Mladi iskalci zaposlitve in starejši študenti SUTŽO, oboji v iskanju identitete

Strokovni posvet Znaš, nauči drugega in 21. seja Sveta mreže, Trebnje, 29. november. 2016


Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje so se srečale na strokovnem posvetu Znaš, nauči drugega v Trebnjem. Potekala je delavnica – Sejem kompetenc mladih iskalcev zaposlitve in starejših študentov. Na sejmih se običajno prodaja, na našem se je darovalo! Mladi iskalci zaposlitve bi se radi učili o medsebojnih odnosih, strukturiranju časa, razvoju odgovornosti, pridobivanju faktografskega znanja, samostojnem učenju. Potrebovali bi pomoč pri podjetniškem delovanju, kompetentno usmerjanje (poslovno, finančno, pravno, psihološko). Starejši študenti SUTŽO bi se radi učili e-poslovanja, zmožnosti vživetega poslušanja, lepega obnašanja, napredne rabe pametnih telefonov. Mladi in starejši si želijo odkriti svojo identiteto in starejši lahko mladim na tej poti nudijo pomoč, vspodbudo in podporo. Delavnico sta vodili Alenka Blazinšek in prof. dr. Ana Krajnc. Po posvetu je potekala 21. seja Sveta mreže SUTŽO.