Krasni novi svet ali medkulturno učenje v Reusu

22. 4. 2017

Ko sta svojim študentom francoskega, španskega in angleškega jezika ter transakcijske analize pripovedovali o projektu P3AE, s katerim SUTŽO prenaša znanje o izobraževanju starejših v baltiške države in Katalonijo, sta se dve mentorici SUTŽO znova vprašali, kaj je medkulturno učenje. Tisto, ki ga pridobivamo v šolah, poznamo. Pa zunaj šole? Najdragocenejša so stališča, vrednote, ki jih pridobimo, preobrazimo ali okrepimo....


4. mednarodni festival znanja in kulture starejših

21. 4. 2017

V so-organizaciji Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in Knjižnice – Univerze za tretje življenjsko obdobje Šmarje pri Jelšah se je 20. aprila odvil 4. mednarodni festival znanja in kulture starejših. Festival je povezal organizacije za izobraževanje starejših, kulturo in lokalni razvoj. Dal je pregled tematik in ustvarjalnosti starejših, še posebej v lokalnem okolju. Učenje, kultura in raziskovanje starejših...


Strategija dolgožive družbe

21. 4. 2017

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS so objavili osnutek novega strateškega dokumenta, ki je odziv na demografske spremembe in projekcije  le-teh. Kot sami pravijo "so potrebne prilagoditve na številnih področjih: trgu dela, izobraževanju in usposabljanju, ureditvi sistemov socialne zaščite, bivalnem in delovnem okolju, na področju civilne in politične participacije." Da bi celovito naslovila te...


Prav vsak se je sposoben učiti

Nova znanja v življenju odpirajo nove priložnosti in možnosti

16. 4. 2017

Priključite se brezplačnemu usposabljanju računalništva in angleščine in z novimi znanji ohranite svojo delovno konkurenčnost in okrepite samozavest. Neformalno izobraževanje poteka v okviru projekta Pridobivanje kompetenc 2016-2019. Na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje v letih od 2016 do 2019 izvajamo...


Anketa o računalniških in programerskih spretnostih starejših

12. 4. 2017

V projektu SilverCode (slo. Srebrna koda) izvajamo kratko anketo o računalniških in programerskih spretnostih starejših. Projekt  si prizadeva za izboljšanje digitalnih spretnosti starejših in za njihovo seznanitev z osnovami programiranja. Vprašalnik je dostopen TUKAJ. Cilj programiranja je ustvarjanje novih računalniških programov ali njihovih sestavnih delov na temelju določenih pravil. Če bi se želeli priključiti...