Strategija dolgožive družbe


Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS so objavili osnutek novega strateškega dokumenta, ki je odziv na demografske spremembe in projekcije  le-teh. Kot sami pravijo “so potrebne prilagoditve na številnih področjih: trgu dela, izobraževanju in usposabljanju, ureditvi sistemov socialne zaščite, bivalnem in delovnem okolju, na področju civilne in politične participacije.”

Da bi celovito naslovila te izzive, je Vlada RS sprejela Strategijo dolgožive družbe, ki postavlja vsebinski okvir za izvedbo potrebnih sprememb. Dokument prinaša razvojna izhodišča, ključne poudarke nove paradigme, vizijo in cilje ter predloge možnih usmeritev. Strategija dolgožive družbe je oblikovana na konceptu aktivnega staranja, ki poudarja aktivnost in ustvarjalnost v vseh življenjskih obdobjih, skrb za zdravje in medgeneracijsko sodelovanje ter solidarnost. To bo zagotovilo blaginjo in kakovostno življenje prebivalstva s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju ter zavedanju pomena kakovostnega staranja.

Na pristojnem ministrstvu in Uradu za makroekonomske analize in razvoj nov konceptualni okvir Strategije dolgožive družbe opisujejo s sloganom “Ustvarjalnost in aktivnost v vseh življenjskih obdobjih ter skrb za zdravje” ter s poudarki:
• aktivnost v vseh življenjskih obdobjih, s poudarkom na ustvarjalnosti,
• skrb za zdravje vključuje odgovornost posameznika za zdravje in zdrav življenjski slog skozi vse življenje,
• medgeneracijsko sožitje krepi medgeneracijsko solidarnost ter sodelovanje z medsebojno podporo, prenosom znanj in izkušenj.

Osnutek Strategije dolgožive družbe je dostopen TUKAJ.

Vabljeni, da se s vključite v javno razpravo in pomagate sooblikovati dokument.