Krasni novi svet ali medkulturno učenje v Reusu


Ko sta svojim študentom francoskega, španskega in angleškega jezika ter transakcijske analize pripovedovali o projektu P3AE, s katerim SUTŽO prenaša znanje o izobraževanju starejših v baltiške države in Katalonijo, sta se dve mentorici SUTŽO znova vprašali, kaj je medkulturno učenje. Tisto, ki ga pridobivamo v šolah, poznamo. Pa zunaj šole? Najdragocenejša so stališča, vrednote, ki jih pridobimo, preobrazimo ali okrepimo. Stereotipi, ki onemogočajo učenje, padajo. V stiku z drugo kulturo. Pomembni so zgledi. Srečanja z živimi ljudmi, spoznavanje njihovih zgodb, preverjanje, do katere mere je naše znanje emocionalno obarvano, do kakšne mere je validno.

Karina Sirk, Marija Cizelj in Dušana Findeisen so v Reusu imele obilo priložnosti za medkulturno učenje. Spoznale so centre državljanov, kjer imajo ustanove, kot je pri nas SUTŽO, svoj brezplačen sedež in predavalnice. Zvedele so, da izobraževanje ni obdavčeno, spoznale so dobro zasnovana socialna stanovanja v središču mesta. V Reusu so vozniki avtobusov tudi paraplegiki in tetraplegiki, vse ovire v mestu so odstranjene, avtobusi pa prirejeni za invalidne osebe. Bolnišnica, ki spominja na arhitekturno stvaritev letališkega poslopja, jih ni prepričala, kljub funkcionalnosti, avtomatizaciji postopkov, robotov, ki tam opravljajo vsakdanja dela. Krasni novi svet, bi dejal Aldous Huxley. Predstavnice SUTŽO so sprejeli mestni svetniki, novinarji so obsežno komentirali projekt P3AE in Slovensko UTŽO. Projekt sofinancira Evropska unija. (Vir: Dušana Findeisen)

Več o projektu P3AE si lahko preberete TUKAJ.