Pošljem v oblak? Ne, hvala

12. 10. 2015

Predstavitve z razpravo bi lahko imenovali okroglo mizo Kaj prinašajo e-storitve in e-uprava starejšim v Sloveniji? na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Z UTŽO Ljubljana se je je udeležil Robert Mlakar, vodja računalniškega izobraževanja. Odprl je vprašanje motivacije posameznih starejših za računalniško izobraževanje, opozoril na vse večjo digitalno in tehnološko vrzel med generacijami. Pa vendar se ne zdi prav, da...


Človekoljubje in lasten interes nastopata v paru

Na festivalu LUPA tudi Slovenska UTŽO

12. 10. 2015

Tudi letošnji Sejem nevladnih organizacij LUPA 2015 je bil živ, obiskovalcev veliko, kljub grozečim oblakom. Zdi se, da prostovoljstvo, značilno za nevladne organizacije, vse bolj izgublja nekdanjo stigmo delovanja, ki ne ustreza profesionalnim kriterijem. Zaposleni v tem sektorju so namreč v poprečju bolj izobraženi od...


Lingva franka je bila sporazumevalni jezik žensk, tujcev, trgovcev Sredozemlja

12. 10. 2015

24. septembra 2015 je v Hiši Evropske unije potekala okrogla miza Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje Jezik, znanje, kultura. Popeljala nas je od Matije Čopa, “bisera kranjske dežele”, poznavalca različnih skupin jezikov ter madžarščine in hebrejščine sredi večkulturnega Avstro-ogrskega cesarstva, mimo Janeza Gradišnika, jezikoslovca in “izganjalca” tujejezičnih prvin, do današnje večkulturne Evropske...


Že polnih dvajset let tječe, tječe bistra voda

Čestitke za občinsko priznanje

8. 10. 2015

Spominska plaketa občine, priznanje za polnih dvajset let uspešnega dela za kraj ter širše, je bila podeljena UTŽO Ilirska Bistrica. Načelom vseživljenjskega izobraževanja je UTŽO Ilirska Bistrica sledila ves čas. Tistim, ki so se že upokojili, tako omogoča, da živijo dejavno in ustvarjalno, da sodelujejo v oporo...