Že polnih dvajset let tječe, tječe bistra voda

Čestitke za občinsko priznanje


Spominska plaketa občine, priznanje za polnih dvajset let uspešnega dela za kraj ter širše, je bila podeljena UTŽO Ilirska Bistrica. Načelom vseživljenjskega izobraževanja je UTŽO Ilirska Bistrica sledila ves čas. Tistim, ki so se že upokojili, tako omogoča, da živijo dejavno in ustvarjalno, da sodelujejo v oporo sebi, kraju in lokalnemu razvoju. Društvo medse sprejema tudi mlajše in tako nevsiljivo goji medgeneracijsko sodelovanje.

Novo znanje, nove veščine, ohranjanje kulturne dediščine, razvijanje novih umetnostnih in kulturnih dejavnosti privabljajo – kljub krizi, ali nemara tudi zato – vse več članov. (Povzeto po oceni Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje Občine Ilirska Bistrica). Plaketo je iz rok župana Emila Rojca sprejela Nevenka Tomšič, predsednica UTŽO Ilirska Bistrica. Čestitamo! (Vir: Marija Gaberščik)