Google – okno v svet


MIZSEvropski socialni sklad

 

 

 

Program v okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-19 je namenjen zaposlenim in starejšim od 45 let, ki imajo le osnovna  znanja za delo z računalnikom in internetom, so manj kompetentni za delo v digitalnih okoljih in potrebujejo osnovne veščine za učinkovito elektronsko komuniciranje.

Digitalno kompetentne osebe se lažje vključujejo v delovne procese ter tako razširijo svoje zmožnosti komuniciranja v delovnem procesu.

Temeljni namen programa je udeležencem omogočiti, da ponovijo in nadgradijo znanje uporabe interneta in elektronske pošte ter se seznanijo s prednostmi in možnostmi računalniških programov, Googlovih storitev ter aplikacij v oblaku.

Vsebine 50-urnega programa so vključevale Googlove storitve: Google Chrome, Gmail, Google koledar, Google Drive, Google Foto, Google zemljevidi.

Udeleženci so po končanem programu pridobili naslednje kompetence:

 • Samostojno brska po spletu s pomočjo brskalnika Google Chrome
 • Napredno išče informacije s pomočjo brskalnika Googla Chrome
 • Pozna delovanje piškotkov in shranjevanje priljubljenih spletnih strani
 • Pozna veščine in pravila poslovnega e-komuniciranja, pošiljanje različnih prilog in arhiviranje s pomočjo Gmail-a
 • Razlikuje med vsiljeno in reklamno pošto in pozna načine, kako se taki pošti izogne
 • Razume, kako lahko uporaba Googlovih storitev izboljša komunikacijo na delovnem mestu in v zasebnem življenju
 • Razume prednosti in delovanje oblačnih storitev
 • Zna poskrbeti za varnost pri uporabi oblačnih storitev
 • Samostojno uporablja Google koledar za lažje načrtovanje delovnega in prostega časa
 • Zna uporabljati Googlove storitve na pametnih telefonih
 • Zna shranjevati in organizirati dokumente s pomočjo aplikacije Google Drive
 • Usposobljen je za izmenjavo dokumentov s pomočjo aplikacije Google Drive
 • Pozna storitev Google Foto ter možnosti organiziranja fotografij
 • Samostojno uporablja aplikacijo Google Zemljevidi za lažje načrtovanje poti

Izvedbe programov leto 2016:
Skupina 1: 28. 9. 2016 – 7. 12. 2016
Skupina 2: 29. 9. 2016 – 8.12. 2016

Izvedbe programov za leto 2017:
Skupina 1: 7.2.2017 – 29.5.2017

V program v letu 2016 je bilo vključenih 31 udeležencev, 30 udeležencev je program uspešno zaključilo, 27 udeležencev je bilo starejših od 45 let.
V programu v letu 2017 je bilo vključenih 8 udeležencev, vsi so program uspešno zaključili, 7 jih je bilo starejših od 45 let.

Program je bil izveden v učilnicah SUTŽO, na Poljanski c. 6 v Ljubljani.

Vsi udeleženci so dobili GRADIVO >>.

Kontakt:
Petra Bališ, + 386 41 779 653, petra@balis.si 

Vodja konzorcija:
Dragica Glažar, +386 5 933 64 10 ali +386 30 642 425, dragica.glazar@cene-stupar.si

Usposabljanja so potekala v okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih kompetenc Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport s ciljem izboljšanja temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, ki so manj usposobljeni in nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let.

Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje

Več o EU skladih: http://www.eu-skladi.si/