Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje
Nosilna nacionalna mreža za izobraževanje starejših