Razstava akvarelov likovne skupine UTŽO Ljubljana, ki ustvarja pod mentorstvom slikarke Duše Jesih

Ustvarjanje v tehniki akvarel

27. 10. 2022

''V zadnjih letih smo v slikarski skupini ustvarjali v tehniki akvarela. Akvarel je lahkotna slikarska tehnika, izvajalsko pa zelo zahtevna. Iz same besede aquarelle lahko razberemo, da imamo pri tej slikarski tehniki opravka z vodo, veliko vode, torej z močenjem, transparentnimi nanosi barve, prelivanjem in mehkimi...


Vabimo vas v študijski program Človek in njegove pisave

5. 10. 2022

Želite spoznati, kako se je pisava razvijala skozi zgodovino, kakšna so bila družbena razmerja, ki se kažejo v zapisih, kako je nastajala današnja oblika knjige? V programu Človek in njegove pisave se boste učili tudi starih pisav, kot je rimska kapitala in minuskula, prelepa karolinška pisava, gotica in druge pisave. Ob zvokih gregorijanskih spevov boste počasi, natančno in umirjeno vlekli črke ali s čopičem risali iluminacije...


Vabljeni v študijski program Svetovne religije in verstva

4. 10. 2022

Ali poznamo slovansko mitologijo? Ste vedeli, da naj bi imel šamanizem korenine že v ledeni dobi? Koliko poznamo manj znane tradicije, od šintoizma do afriških kultov in verstev Indijancev? Vse to in še več, od mitologij zgodnjih civilizacij do klasične grško-rimske mitologije, bomo spoznavali v študijskem programu Svetovne religije in verstva, ki ga bo vodil mentor dr. Boštjan Plut. Več...


Geografije in zgodovina Amerike

3. 10. 2022

Bi radi pobliže spoznali ameriški kontinent, njegovo pestro zgodovino in geografske procese, ki oblikujejo naravo in družbo ameriške celine? Vabimo vas v program Geografija in zgodovina Amerike, v katerem se bomo seznanili z osnovami fizične geografije (zgradba in izoblikovanost površja, podnebne značilnosti, vodovje itd.) in družbene geografije (prebivalstvo, naselja, gospodarstvo itd.). Poglobili se bomo v zgodovinske...