Kako postati dober mentor starejšim odraslim?

22. 3. 2023

Tokratno izobraževalno srečanje Mreže SUTŽO namenjamo utrjevanju vloge mentorja v študijskih skupinah na univerzah za tretje življenjsko obdobje, kjer mentor ni zgolj prenašalec znanja, marveč je odnos med njim in člani študijske skupine veliko globlji od odnosa predavatelj-učenec. V študijskih skupinah starejših se med mentorjem in člani skupine razvijejo čustveno obarvani odnosi, mentor gradi s člani skupine osebni stik,...