Kako postati dober mentor starejšim odraslim?


Tokratno izobraževalno srečanje Mreže SUTŽO namenjamo utrjevanju vloge mentorja v študijskih skupinah na univerzah za tretje življenjsko obdobje, kjer mentor ni zgolj prenašalec znanja, marveč je odnos med njim in člani študijske skupine veliko globlji od odnosa predavatelj-učenec. V študijskih skupinah starejših se med mentorjem in člani skupine razvijejo čustveno obarvani odnosi, mentor gradi s člani skupine osebni stik, vživlja se v njihove izobraževalne potrebe, njihova razpoloženja, čustvena stanja, motivacijo, stališča in razmere. Na srečanju se bomo poglobili v lastnosti, ki naj bi jih imel dober in uspešen mentor. Spoznavali bomo, kaj je pomembno za razumljiv in pritegljiv javni nastop. Te in še druge vsebine v povezavi z mentorstvom bodo tema našega srečanja, ki bo povezano z razširjeno sejo Sveta Mreže SUTŽO.

Kdaj: 20. 4. 2023

Kje: Pravna fakulteta v Ljubljani, Poljanski nasip 2, seminar št. 5

Prijave: univerza-3@guest.arnes.si

PROGRAM