O mentoriranju jezikovnih skupin


V tokratni številki Mentor in znanje se posvečamo vprašanjem, kako oblikovati jezikovno lekcijo in kako načrtovati njeno izvedbo. Pri tem je potrebno poznati potrebe študentov, ki izhajajo iz različnih učnih stilov, kulturne potrebe, in potrebo študentov, da uporabijo svoje jezikovne in kulturne kompetence. Starejši študenti imajo raje analogno komunikacijo kot digitalno in v jezikovni program so se vpisali, da bi se učili jezik in ne zato, da bi se seznanjali z digitalnimi orodji. Starejši so linearni učenci, njihovo šolanje je potekalo korak za korakom in starejšim je všeč, če tako poteka njihovo izobraževanje tudi zdaj.

Več: Mentor in znanje, april 2023