Študijski krožek je preplet socialnih izkušenj, čustev in znanja

9. 3. 2017

V diplomski nalogi Značilnosti študijskih krožkov na UTŽO v Ljubljani, Alenko Gabrielo Čeh zanimajo mentorji. Kako se nekdo usposobi in usposablja za to vlogo? Kaj opaža pri svojih študentih? Kako izobraževanje vpliva nanje in njihovo osebnostno rast? Mentorji odkrivajo izjemen pomen čustev v izobraževanju starejših »Najbolj mi je všeč, če jih lahko navdušim« »Mentor ni tam, da uči, marveč da usmerja in spodbuja«,«da pomaga...


Zanimanje za srebrno ekonomijo

Ambasadorji na to temo na obisku na UTŽO Ljubljana

9. 3. 2017

Srebrna ekonomija je dosti več, kot se na prvi pogled zdi. Nastaja v starajoči se in na znanju ter inovacijah temelječi družbi, a kljub temu je bila zasnovana na domnevni nemoči in odvisnosti starejših ter njihovi porabniški vlogi. “Starejših bo vse več, imeli bodo vse več potreb, ki jih bo veljalo zadovoljiti,...