Zanimanje za srebrno ekonomijo

Ambasadorji na to temo na obisku na UTŽO Ljubljana


Srebrna ekonomija je dosti več, kot se na prvi pogled zdi. Nastaja v starajoči se in na znanju ter inovacijah temelječi družbi, a kljub temu je bila zasnovana na domnevni nemoči in odvisnosti starejših ter njihovi porabniški vlogi. “Starejših bo vse več, imeli bodo vse več potreb, ki jih bo veljalo zadovoljiti, evropskemu gospodarstvu gre vse slabše. Eureka! Odkrili smo novo tržno nišo”, slišimo. UTŽO se zgolj s takšnim pogledom na srebrno ekonomijo in na starejše ne more strinjati. Ni dober za nobeno generacijo!

Skupina, katere nastanek so spodbudili prof. dr. Ana Krajnc, predsednica SUTŽO, za e-regijsko povezovanje zavzet študent prof. dr. Jože Gričar, študent UTŽO Dušan Snoj, nekdanji ambasador Republike Slovenije, je k razmisleku sprva povabila štiri ambasadorje sosednjih evropskih držav. Skupino vodi Dušan Snoj ob sodelovanju dr. Tineta Stanovnika. Sedemindvajset študentov SUTŽO je izrazilo željo, da bi v skupini sodelovali. (Vir: Ana Krajnc)