Študijski krožek je preplet socialnih izkušenj, čustev in znanja


V diplomski nalogi Značilnosti študijskih krožkov na UTŽO v Ljubljani, Alenko Gabrielo Čeh zanimajo mentorji. Kako se nekdo usposobi in usposablja za to vlogo? Kaj opaža pri svojih študentih? Kako izobraževanje vpliva nanje in njihovo osebnostno rast? Mentorji odkrivajo izjemen pomen čustev v izobraževanju starejših »Najbolj mi je všeč, če jih lahko navdušim« »Mentor ni tam, da uči, marveč da usmerja in spodbuja«,«da pomaga premagati strahove«, trdijo. Alenka Gabriela Čeh odkriva pomen, ki ga mentorji pripisujejo tudi občutku lastne sprejetosti.

Z mentorskim delom se veča zmožnost dojemanja drugačnosti drugega človeka, kar pomeni tudi srečanje s samim seboj. Mentorji porazdelijo odgovornost za učenje med študente. »Če imaš ljudi, ki hočejo prevzemati odgovornost nase, potem si razbremenjen. Si kot mentor skoraj na istem kot udeleženci«. Mentorji tudi podprejo dejavno staranje svojih študentov in njihovo integriranost v okolje. Odnos med mentorjem in študentom se ne zaključi ob koncu študijske ure ali leta. Podaljša se v življenje.