Z znanjem do dejavnega državljanstva

Brezplačni program za pridobivanje osnov pravnega znanja za dejavno in odgovorno državljanstvo


Imate dovolj znanja, da delujete kot dejavni in odgovorni državljani? Poznate in zmorete uresničevati svoje pravice? Veste, kaj so naloge posameznih institucij?

V programu se boste seznanili z organizacijami na področju socialnega varstva in drugimi pravnimi institucijami ter njihovimi vlogami (Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, upravne enote, centri za socialno delo, drugi izvajalci socialnih storitev, Varuh človekovih pravic, Državni zbor, Državni svet, Evropski parlament itd.). Del programa bo potekal v skladu z izraženimi interesi udeležencev programa.

VSAK ZADNJI ČETRTEK V MESECU. 

Program vodi mentorica dr. Alenka Oven, univ. dipl. pravnica, magistrica pravnih znanosti s področja socialne varnosti in delovnega prava.

Udeležba v programu je brezplačna.
Več informacij o vsebini programa in prijave: univerza-3@guest.arnes.si