Znanje o starejših bo odslej potovalo med Slovenijo, Latvijo, Litvo in Španijo

Riga, 16.-17. december 2016

28. 12. 2016

Z uvodnim sestankom v Latviji smo postavili temelje sodelovanju Slovenske UTŽO in partnerjev v projektu Spodbujanje izobraževanja starejših za tretje življenjsko obdobje, P3AE (raziskovanje stanja v izobraževanju starejših, priprava vsebin mednarodnega izobraževalnega programa in konference v Ljubljani). V teh državah...


Voščilo

23. 12. 2016

Triintrideset uspešnih let Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje je za nami. Že triintridesetič vam bomo zaželeli vse najboljše ob koncu starega in ob prelomu v novo leto, vam študentkam in študentom, mentoricam in mentorjem, animatoricam in animatorjem, prostovoljkam in prostovoljcem, sodelavkam in sodelavcem, vodjem 52-tih univerz po Sloveniji, sponzorjem, partnerskim ustanovam v Sloveniji in po svetu, vsem, prav vsem, ki si...