RefugeesIn – Begunski časi


Projekt je nadaljevanje uspešno zaključenega projekta CINAGE, evropski film za dejavno staranje. V CINAGE so partnerji s postopkom analogije tudi našli navdih za Begunski časi. Podobnost je kot na dlani. Kakor starejše, tako tudi begunce obravnavamo skozi prizmo priročnih stereotipov. Ni nam treba imeti lastnih stališč. Preprosto verjamemo in ponavljamo, kar slišimo. Na begunce se nanašajo bodisi slabšalni stereotipi, ali pa na begunce gledamo skozi prizmo primitivne idealizacije, tj. pozitivnih stereotipov. Tako ostajamo v “konceptualnem tunelu” kot pravi psiholog Boris Cyrulnik, trdno se držimo posredovanega in nepreverjenega mnenja in se bojimo. Česa? Sprememb!

Med Evropo in islamskim svetom, od koder prihajajo k nam begunci, je bogata in zapletena zgodovina zavojevanja, zmag, ponovnega zavojevanja, diplomacije, zavezništva, trgovine, prevajanja, prenosa tehnologije, pa tudi posnemanja v umetnosti in kulturi: ti stiki so pustili sled v zgodovini evropskih in muslimanskih ljudstev. Podobe nekaterih islamskih junakov, denimo podoba Turka, vznemirjajo domišljijo Evropejcev onemogočajo razumevanje islamskega sveta, ob katerem je Evropa utrdila svojo lastno identiteto.

Cilji
S projektom se spoprijemamo z naslednjimi družbenimi vprašanji:
• potrebujemo večjo družbeno pravičnost in novo družbeno pogodbo za doseganje večje družbene trdnosti;
• lajšati velja stereotipe o migrantih in prebežnikih, zajeziti epidemijo mišljenja, preprečiti “miselne tunele” glede migrantov in prebežnikov;
• razumeti moramo, da stik z drugimi kulturami vodi do drugačne, še neslutene družbene reprodukcije, kar je za Evropo, ki se stara, priložnost, da se prilagodi, spremeni in skupaj z migranti gradi svoje življenje.

Kaj
V projektu se partnerji in ciljna skupina učijo pripraviti dokumentarne filme, uporabljati arhivske posnetke, posredovati resnico, četudi je ta zmeraj predvsem resnica avtorja.

Kako
RefugeesIN (slov. Begunski časi) ponuja nove učne priložnosti za boljše vključevanje v družbo. Učenje poteka ob kritični analizi evropskega filma in z ustvarjanjem dokumentarnih filmov, ki prikazujejo spodbudne življenjske zgodbe prebežnikov.

Namen
Glavni namen projekta Begunski časi je pripraviti inovativen, na filmu temelječ zavoj gradiva, ki se bo proti diskriminaciji -bo spodbujal medkulturni dialog- bo lajšal vključevanje pribežnikov v družbo.

Trajanje projekta: 1. 11. 2016-31. 12. 2018


Dejavnosti / metode / rezultati

• Vzpostavljanje privlačne celostne podobe projekta Begunski časi;
Brošura OD POBEGA DO PRIPADANJA, zbirka 26-tih resničnih zgodb o uspešni vključitvi nekdanjih pribežnikov;
Filmski katalog, ki vsebuje 12 filmov o zgodbah (izmišljenih ali resničnih ) o vključevanju pribežnikov v družbo in 12 kratkih dokumentarnih filmov, ki so nastali v tem projektu;
Program tečaja, Priročnik za študente in Smernice za izobraževalce;
Interaktivna spletna stran, ki ponuja rezultate projekta vsem in brez omejitev;
Konference in filmski festivali v vsaki od držav projektnih partnerjev;
• Letni dogodek poimenovan »Begunski časi v vsako državo«,                                                                                                                            • Konferenca in filmski festival za boljše vključevanje v družbo.                                                                                                                          • Podprite nas tako, da izpolnete Izjavo o podpori.

 


Multimedija / Objave

Kakršenkoli dokumentaren film delaš, ga pravzaprav delaš o sebi >>
Intervju s slovensko ustvarjalko dokumentarnih filmov Heleno Koder, ki je nastal kot podlaga razumevanju te zvrsti in podlaga razvoju projekta Begunski časi.

Filmska skupina UTŽO >>
Intervju na radiu Prvi RTV SLO, oddaja STORŽ, 1.3.2018, o pomenu in dosežkih projekta RefugeesIN.

Prispevek na konferenci mreže SUTŽO o družbeno angažiranem izobraževanju starejših – Izzivi in perspektive globalnega povezovanja za razvoj nove podobe starosti >>

Kaj bi storile naša mama, teta, prijateljica? Družbeno angažirano filmsko ustvarjanje v projektu RefugeesIN >>

Film v izobraževanju odraslih pomeni svobodo zaznavanja in interpretiranja (str. 4-5) >>

Družbeno angažirano filmsko ustvarjanje v projektu RefugeesIN >>

E-novice RefugeesIN

E-novice št. 1

E-novice št. 2

E-novice št. 3

E-novice št. 4

Kratki dokumentarni filmi, ki so nastali v projektu RefugeesIN:

SLOVENIJA

Samo še en objem: Film je bil del tekmovalnega programa na FEKK 2018 in del uradnega spremljevalnega programa FSF 2018.

Marijana: Film je prejel nagrado občinstva za najbolj inspiracijsko zgodbo.

Nagrada za najbolj navdihujočo zgodbo        Prejem nagrade na festivalu v Lizboni

PORTUGALSKA

Bolje je misliti na jutri

Daud: Film je prejel nagrado občinstva za najboljši dokumentaren film.

NEMČIJA

Sipan

Anas

IRSKA

Potovanje

Migracije

ITALIJA

Soda bikarbona

Moja zgodba

GRČIJA

V živo

Nasruddin: Film je prejel nagrado občinstva za najboljšo režijo.Številka pogodbe: 2016-1-PT01-KA204-022983

get_thumb.php