Digitalna Donava


V projektu Digitalna Donava smo skupaj z Ljudsko univerzo Zagreb (POU Zagreb) zasnovali izmenjavo treh izobraževalnih programov v Ljubljani, Zagrebu in Sofiji. V Sofiji smo bili na Državni univerzi za bibliotekarske študije in tehnologijo (SULSIT). Projekt je dal nadrobnejši vpogled v delovanje treh ustanov. Spoznavali smo kulturo treh dežel, ki jih druži pripadnost podonavski regiji. Projektu so se pridružili tudi partnerji iz Zawiv-a iz Ulma.


Dejavnosti / metode / rezultati

Mobilnost

Zaposleni in strokovni sodelavci Univerze za tretje življenjsko obdobje so strokovno znanje in izkušnje s področja informacijske komunikacijske tehnologije izmenjali na srečanjih v Zagrebu, Ljubljani in Sofiji.


Podatki za stik

Dušana Findeisen

041 355 313
dusana.findeisen@guest.arnes.si
Spletna stran

PrintŠt. pogodbe: 14-104-000266