ZDRAVKO: Vem, kaj jem, in ostajam zdrav v zrelih letih

11. 10. 2016

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje sodeluje kot partnerska organizacija v projektu »ZDRAVKO: Vem, kaj jem, in ostajam zdrav v zrelih letih«, ki ga vodi Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Namen projekta je opolnomočenje študentov UTŽO s strokovnimi, preverjenimi in neodvisnimi informacijami s področja zdrave prehrane, varne izbire živil, redne telesne dejavnosti in urbanega vrtnarjenja. Svetovalci v projektu so...


Pridobivanje kompetenc 2016-2019

10. 10. 2016

      Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost v okviru projekta Pridobivanje kompetenc 2016-2019 izvaja izobraževalne programe za boljšanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, manj izobraženih in manj usposobljenih. Je partnerica v konzorciju organizacij izbranem na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do...


RefugeesIn – Begunski časi

28. 9. 2016

Projekt je nadaljevanje uspešno zaključenega projekta CINAGE, evropski film za dejavno staranje. V CINAGE so partnerji s postopkom analogije tudi našli navdih za Begunski časi. Podobnost je kot na dlani. Kakor starejše, tako tudi begunce obravnavamo skozi prizmo priročnih stereotipov. Ni nam treba imeti lastnih stališč. Preprosto verjamemo in ponavljamo, kar slišimo. Na begunce se nanašajo bodisi slabšalni stereotipi, ali pa na...


Digitalna Donava

1. 6. 2016

V projektu Digitalna Donava smo skupaj z Ljudsko univerzo Zagreb (POU Zagreb) zasnovali izmenjavo treh izobraževalnih programov v Ljubljani, Zagrebu in Sofiji. V Sofiji smo bili na Državni univerzi za bibliotekarske študije in tehnologijo (SULSIT). Projekt je dal nadrobnejši vpogled v delovanje treh ustanov. Spoznavali smo kulturo treh dežel, ki jih druži pripadnost podonavski regiji. Projektu so se pridružili tudi partnerji iz Zawiv-a iz...


EMIL

9. 10. 2015

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je ustanovna članica mreže za medgeneracijsko učenje EMIL- zemljevid medgeneracijskega učenja v Evropi. EMIL je učna mreža, ki temelji na sodelovanju in daje splošni pregled vloge in položaja medgeneracijskega učenja. V mreži zbiramo, izmenjujemo zamisli in vire ter podpiramo regionalno, evropsko in svetovno delovanje in strategije. EMIL povezuje vrsto partnerjev in njihovih...