Funmilies – oblike medgeneracijskega športa za zdravo staranje

28. 5. 2021

Utemeljitev Sodobna družba je vse bolj fragmentirana, ljudje se delimo na tiste, ki vedo in tiste, ki ne vedo, na zdrave in bolne, bogate in revne, tehnološko usposobljene in tehnološko neusposobljene, velike pregrade so tudi med generacijami. Evropska unija si na različne načine prizadeva, da bi ustvarila trdno povezano družbo. Vrsta evropskih projektov svoja prizadevanja vodi v tej smeri, pri tem se loteva različnih družbenih...


CODANEC

29. 4. 2020

CODANEC je projekt, ki ga koordinira nemški partner ILEU iz Ulma. Posvečen je izobraževanju starejših iz obdonavskih držav in temu, kar je njim dragoceno, t. j. njihovim osebnim zakladom nesnovne kulturne dediščine. Popišete in opremite s sliko lahko, kar je nesnovno: tradicijo, navade, festivale, odnose, druženje, spregovorite lahko o identiteti, družini. Dosedanje teme študentov iz Slovenije so doslej bile: družinski...


Timeless (slov. Brezčasno)

26. 4. 2020

Timeless (slov. Brezčasno) je projekt  v okviru programa Erasmus+ KA204, ki ga financira Evropska unija. V projektu, ki bo trajal 24 mesecev, si partnerji prizadevamo za strokovni razvoj izobraževalcev predvsem starejših odraslih. V sodelovanju s svojimi starejšimi študenti bodo izobraževalci odraslih iz partnerskih organizacij pripravili gradivo za hkratno učenje angleškega jezika kot tujega jezika in spoznavanje kulturne dediščine....


SPIDW – Strateško partnerstvo za vključevanje starejših v digitalni svet

30. 4. 2019

Utemeljitev Predhodna analiza potreb, ki smo jo izvedli v  partnerskih organizacijah,  je pokazala,  da starejši nimajo dovolj posodobljenih  digitalnih  in komunikacijskih spretnosti (spretnosti IKT), kar je težavno za njih in kar manjša  kvaliteto njihovega življenja. Upokojenci  včasih živijo sami, četudi imajo potrebo po socialnih stikih in konstruktivnem sodelovanju z drugimi, četudi lahko veliko dajo družbi. Tako...


Štirje elementi – legende in zgodbe. Boljšanje kompetenc v tujem jeziku in medkulturnih kompetenc ob pomoči e-učenja

2. 3. 2019

UTEMELJITEV V času, ko se Evropa spoprijema s krizo identitete in novimi težavami, v času, ko se pojavlja množična izključenost različnih družbenih skupin, sta evropska zavest in identiteta znova pod pritiskom. Tako je pomembno, da prispevamo k nenehni gradnji evropske identitete. Prepoznavanje skupne nesnovne kulturne dediščine in učenje o njej lahko k temu močno prispevata. Skrbi okrog identitete nastajajo zaradi številnih...