4 elementi v umetnosti


4 elementi v umetnosti je nadaljevanje z evropsko nagrado priznanega projekta 4 elementi. Tokratni projekt je združil sedem partnerjev iz različnih evropskih držav.

UTEMELJITEV

Ustvarili smo Evropo in zdaj moramo ustvariti še zavedanje o Evropi in krepiti evropsko identiteto. Ta temelji tudi na podobnostih in različnostih kulturne dediščine, na skupnem sporazumevalnem jeziku, ki vrši enake funkcije kot nekoč lingua franca, jezik, ki so se ga trgovci in drugi v Sredozemlju učili, preden so se naučili latinščine, da je povezovanje bilo mogoče. V projektu 4 elementi v umetnosti tako odkrivamo umetnostna dela iz evropskih držav, tista, ki predstavljajo štiri elemente (zemljo, ogenj, vodo, zrak), tj. bogato evropsko kulturno dediščino in njeno ozadje.

O PROJEKTU

Namen projekta Erasmus+ KA204 “4 Elements in Arts” (slov. 4 elementi v umetnosti) je podpreti izobraževalce, ki delajo z ranljivi skupinami odraslih, z osebami, ki imajo (posebne) učne težave pa tudi talente. “4 elementi v umetnosti” je projekt, kjer partnerji raziskujejo in odkrivajo vrednost štirih elementov – gre za prevladujoče podobe v evropski kulturi! To počnejo z vidika umetnosti, umetnostne socializacije, ustvarjalnosti. Pri tem se osredotočajo na zgodbe zajete v delih vizualne umetnosti kot so slike, risbe, skulpture, lepaki, film ipd. Za nameček pa je projekt Erasmus+ KA 204 v podporo učenju angleškega jezika na nižji vmesni stopnji.

CILJNE SKUPINE

Projekt smo namenili razumevanju posebnosti in kulture učnih občinstev s posebnimi potrebami, ali bolje tistih, katerih kulturo velja šele spoznati; slabovidnih ali slepih, slabo slišečih in gluhih, oseb z disleksijo, tistih, ki imajo disleksijo in/ali skotopični sindrom ter starejših. Od vseh teh skupin se učimo in one se učijo od nas, od tistih, ki imamo vse štiri čute. Temu dejstvu 4 elements in arts sledi.

Izobraževalci starejših in drugih skupin odraslih so neposredna ciljna učna skupina.
Druge ciljne učne skupine pa so posredne učne skupine ali končni uporabniki rezultatov projekta.

CILJI

  • Približati 4 elemente in reprezentacije teh elementov v umetnosti odraslim učnim občinstvom.
  • Nagovoriti učna občinstva s posebnimi potrebami in spoznati njihovo kulturo.
  • Spodbuditi učenje angleščine v povezavi s kulturnimi konteksti različnih držav.
  • Poglobiti vedenje o umetnosti in socializaciji z umetnostjo.
  • Poglobiti znanje jezika in o jeziku.
  • Pripomoči k ustvarjanju evropske identitete in zavesti.

REZULTATI

  • Interaktivna zbirka umetnostnih del
  • Učni ovoj za izobraževalce odraslih
  • Digitalna knjiga
  • Knjižica učnih virov

TI REZULTATI VSEBUJEJO

Izbor in predstavitev umetnostnih del sedmih držav, ki vsebujejo štiri elemente
Konceptualno ozadje ali okvir projekta/metodologija.
Učbenik, ki temelji na vsebini in izvedbi učnih enot ali lekcij.
Smernice. Od načrtov učnih enot k učinkovitemu poučevanju in učenju jezika.
Digitalna knjiga, ki vsebuje učne enote.

Trajanje: 28. 2. 2022 – 27. 4. 2024


Gradiva

Konceptualno ozadje projekta 4 Elements in Arts (pdf)

Smernice. Od načrtov učnih enot do učinkovitega poučevanja in učenja jezika

Mentor in znanje, april 2023

Smernice za snovanje videoposnetkov v znakovnih jezikih.


Multimedija / Objave

Facebook stran >>

Mentor in znanje št.1-2023


Partnerji

CVO EduKempen (Belgija). Ustanova koordinatorica
DomSpain Consulting (Španija),
Zini Foundation (Latvija),
Les Apprimeurs (Francija),
Istituto dei Sordi di Torino (Italija),
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (Slovenija)
My artist (Grčija).


Podatki za stik

Dušana Findeisen

01 433 20 90
dusanafindeisen1@gmail.com
Spletna stran

Project number: 2021-1-BE02-KA220-ADU-000035111