Digitalna univerza za tretje življenjsko obdobje (skr. Digitalna UTŽO)


V dobi digitalizacije je nujno posodobiti delovanje UTŽO, jo opolnomočiti za potrebe sodobnega časa ter na ta način optimizirati delovne procese. Projekt je namenjen krepitvi digitalnih spretnosti zaposlenih, animatorjev ter članov in članic UTŽO, kar prispeva k obči digitalizaciji družbe in uresničevanju ciljev razpisa Ministrstva za javno upravo, ki je namenjen digitalni preobrazbi nevladnih organizacij.

Trajanje projekta: 1. 1. 2022-31. 3. 2023


Dejavnosti / metode / rezultati

Eden od pomembnih ciljev projekta je dvig digitalnih veščin starejših, torej družbene skupine, ki je najbolj izključena zaradi digitalne nepismenosti in s tem izrinjena na rob družbenih dogajanj. Zlasti epidemija je razkrila velik razkorak med mlajšimi, digitalno pismenimi generacijami, in starejšimi, ki so manj digitalno pismeni ali celo popolnoma brez digitalnih znanj.

Z organiziranimi usposabljanji bomo prispevali k dvigu digitalnih veščin starejših, v sodelovanju z Društvom za trajnostni razvoj Duh časa pa bomo socialno šibkejšim priskrbeli obnovljeno računalniško opremo z odprtokodnimi programskimi rešitvami.

V projektu bomo razvili sodobno računalniško aplikacijo, ki bo namenjena celovitemu, bolj učinkovitemu in bolj racionalnemu izvajanju delovnih procesov zaposlenih na UTŽO (vodenje evidenc članov, mentorjev in animatorjev, evidentiranje vplačil članarin, obračuni, sledenje vključenosti članov v  izobraževalne programe, vodenje statistik itd.) kot tudi bolj enostavni in pregledni digitalni komunikaciji z animatorji samo-organiziranih študijskih skupin in  člani študijskih skupin.

Uporabnost nove digitalne aplikacije bomo predstavljali in širili med članice mreže univerz za tretje življenjsko obdobje po vsej Sloveniji z namenom prepoznavanja vrednosti digitalnih rešitev za zaposlene in animatorje na posamezni UTŽO.

Nova tehnološka rešitev je prenosljiva tudi v okolja sorodnih nevladnih organizacij, zlasti tistih, katerih delovanje temelji na samo-organiziranih skupinah (evidence članstva in  članarin, obračuni, komunikacija z različnimi javnostmi).

Pri promociji projekta bomo sodelovali s pridruženim partnerjem MojaLeta.si, zavodom za  promocijo kakovostnega staranja in detabuizacijo starosti.

Projekt zasleduje večplastne družbene cilje, ki se prekrivajo z nacionalnimi in evropskimi razvojnimi strateškimi usmeritvami za digitalizacijo vseh sfer življenja in za vse družbene skupine, hkrati pa prispeva k medgeneracijski povezanosti, saj se bodo v usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc starejših vključevali študenti Oddelka za pedagogiko in andragogiko, pridruženega partnerja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Rezultati

Od februarja do maja 2022 je potekalo usposabljanje sedmih študentk Oddelka za andragogiko in pedagogiko Filozofske fakultete v Ljubljani, ki so se usposabljale za izobraževalno delo s starejšimi in se vključevale v študijske skupine na UTŽO v Ljubljani.

V mesecu marcu 2022 smo že začeli z usposabljanji naših članov in članic za dvig splošnih digitalnih kompetenc. Usposabljanje poteka v manjših skupinah do 15 oseb, nekatere skupine se izobražujejo v predavalnicah, nekatere pa na daljavo prek Zooma. Usposabljanje traja 8 pedagoških ur na posamezno študijsko skupino (4 srečanja po 2 pedagoški uri).  Do konec meseca aprila sta usposabljanje zaključili 2 študijski skupini (skupaj 18 udeležencev), v maju in juniju pa je usposabljanje zaključilo še 22 skupin (189 udeležencev). Skupaj se je v projektu usposobilo 207 članov in članic UTŽO v 24-ih študijskih skupinah.

V aprilu in maju je šest zaposlenih opravilo 15-urno usposabljanje za delo z novo računalniško aplikacijo, ki bo optimizirala delovne procese.

Društvo za trajnostni razvoj Duh časa nam je aprila 2022 doniralo 10 obnovljenih računalnikov z odprtokodnimi rešitvami, monitorji in tipkovnicami, ki smo jih podarili našim članom in članicam.

Pred začetkom novega študijskega leta 2022/2023 smo začeli z usposabljanji animatorjev za uporabo nove spletne aplikacije, ki jim bo lahko v pomoč pri vodenju evidence članov svoje študijske skupine. Do aplikacije lahko dostopajo prek povezave na spletni strani UTŽO. Z novo aplikacijo smo v sklopu projekta seznanili 71 animatorjev.

20. oktobra 2022 smo na seji Sveta mreže SUTŽO seznanili z nasledki projekta tudi 55 članic Mreže SUTŽO. Predstavili smo jim  uporabnost nove digitalne rešitve, predvsem pa vrednost digitalnih znanj (program TUKAJ).

Za potrebe evalvacije projekta smo februarja 2023 med udeleženci računalniških usposabljanj izvedli anketo (analiza odgovorov TUKAJ). Zbrali smo tudi mnenja animatoric in animatorjev o novi spletni aplikaciji. Analizo njihovih odgovorov najdete TUKAJ.

Objave na spletu:

Šantej, A., Telban U.: Digitalizacija mora zajeti vse družbene skupine. Portal Mojaleta.si (Aktualno), 17. 5. 2022

Zgibanka Digitalna UTŽO

Platiše, J., Šantej, A.: Digitalne kompetence potrebujemo vsi. Seniorske novice, 12. 7. 2022

Novo študijsko leto Univerze za tretje življenjsko obdobje, Radio Slovenija 1, oddaja STORŽ, 1. 9. 2022

Objava v E-novicah SUTŽO, 1. 9. 2022