Blizu starosti, blizu socialno-kulturnemu spolu


UTEMELJITEV

V izobraževanju odraslih so starejši navadno obravnavani kot skupina starejših posameznikov opredeljenih predvsem s starostjo in starizmi in bolj malo s svojim socialno-kulturnim spolom. Tako se malo upoštevajo izkušnje njihovega socialno-kulturnega spola, ki so si jih nabirali skozi življenje, a socialno-kulturni spol je v starosti še bolj pomemben kot v otroštvu, mladosti ali odraslosti (največkrat zaradi družbenih pogledov, bolj kot zaradi psiholoških sprememb in fizioloških značilnosti poznejših let življenja). Neenakosti med socialno-kulturnima spoloma se gradijo vse življenje (razlike v izobraženosti, poklicna segregacija, dohodek itd.) V starosti so neenakosti še močnejše in tako privedejo do “akumulacije neprednosti” (Cruikshank, 2003). Starejše učence, še posebej ženske, velja opolnomočiti kot predstavnike/ce svojega spola, izobraževalni programi pa ne smejo mimo vprašanj socialno-kulturnih-spolov. Nasprotno, morajo opolnomočiti starejše ženske v njihovi borbi za to, da bi bile videne, prepoznane, cenjene v njihovi resnični drugačnosti in zaradi zmožnosti, da se dopolnjujejo z moškimi (Greer,2017).

CILJI

 • Izobraževalce uvesti v vprašanja socialno-kulturnega spola
 • Programe obogatiti z vsebinami socialno-kulturnega spola
 • Opolnomočiti starejše študentke na vseh področjih življenja
 • Primerjati vrednote starejših žensk in evropske vrednote
 • Opozoriti na prezrte ženske

REZULTATI

 • Konceptualno ozadje projekta
 • Evropske zgodbe prezrtih žensk
 • Priročnik o ženskih vprašanjih
 • Tečaj z muldimodalnim učenjem
 • Interaktiven zemljevid
 • Digitalne knjige

Trajanje: 1.11.2020 – 31.10.2022


Dejavnosti / metode / rezultati

Priročnik O STAROSTI, O SOCIALNO-KULTURNEM SPOLU (dve zgodbi prezrtih žensk v prilogi priročnika) >>

Usposabljanje za razumevanje žensk in njihovih vprašanj

Dogodek za širjenje vednosti o projektu TAG


Multimedija / Objave

Facebook page >>Številka pogodbe: Erasmus+ KA 2,  2020-1-RO01-KA204-079845