LearnersMot2 – Ustvarjanje nenehnega podpornega učnega okolja za nizko izobražene in nizko usposobljene posameznike nad 45 let


UTEMELJITEV

Današnji delodajalci morajo zaupati vsem zaposlenim, da so se ti zmožni učiti. Morajo podpirati razvoj podjetja v spreminjajočem se svetu. Še več, starejši delavci v stanju funkcionalne nepismenosti, nizko izobraženi in nizko usposobljeni delavci se morajo vključiti v izobraževanje, če naj ostanejo na trgu dela.

LearnersMot2 se posveča opolnomočenju izobraževalcev odraslih ponujajoč jim možnost, da skupaj z njimi gradi izobraževalne programe za delo z nizko izobraženimi in nizko usposobljenimi odraslimi učenci. Pri tem poskušajo sprožiti njihovo primarno motivacijo za učenje. Namreč, večina izobraževalcev odraslih je dokaj spretna v delu z odraslimi, ki so dobro izobraženi, ko pa gre za nizko izobražene, pa ne vedo več kako postopati.

CILJI / CILJNI SKUPINI

Glavni cilj tega projekta je zagotoviti, da izobraževalci odraslih pridobijo znanje in spretnosti potrebne za ustvarjanje plodovitih in učinkovitih učnih okolij za odrasle, izobražene nižje kot to zahtevajo naloge vsakdanjega poklicnega, socialnega in kulturnega okolja učencev.

Projekt je nadaljevanje nagrajenega projekta LearnersMot v programu Erasmus+. LearnersMot2 se usmerja k izobraževalcem odraslih, posredno pa tudi k nizko izobraženim starejšim delavcem. Obstaja potreba po krepitvi njihove pismenosti in numeričnosti, pa tudi kulturnih, komunikacijskih, socialnih in tehnoloških spretnosti za izvajanje vsakdanjih osebnih in poklicnih nalog in samostojno učenje iz okolja.

REZULTATI

  • Konceptualno ozadje in študijsko gradivo za spletni multimodlani tečaj za izobraževalce odraslih
  • Multimodalni tečaj Zares globoko v pismenost
  • Mobilna aplikacija za nizko izobražene in nizko uposobljene odrasle
  • LearnersMot Gym: dokumentacijska knjižnica in multimodalni tečaj za izobraževalce odraslih

Trajanje: 1.11.2020 – 31.10.2022


Multimedija / Objave

Facebook stran >>

Predstavitev projekta LearnersMot2 na dogodku za širjenje vednosti o projektnih rezultatih 

 Številka pogodbe: Erasmus+ KA 2,  2020-1-ES01-KA204-081775