Vztrajaj, dosezi, prejmi nagrado: opolnomočenje starejših prostovoljcev


UTEMELJITEV / CILJNI SKUPINI

V času velikih družbenih sprememb je prostovoljstvo vseh, ne glede na to, koliko smo stari, dragocen način, kako se upreti, rasti in razvijati kot posameznik ali skupnost. Bolj kot se veča delež starejših od 65 let, bolj se krepi njihovo dejavno sodelovanje v družbi, bolj je navzoče, cenjeno in potrebno.

Projekt ima dve ciljni skupini. Izobraževalce odraslih in starejših odraslih in starejše, ki so že ali želijo postati prostovoljci.

Namen projekta je izboljšati  vključenost v družbo in položaj starejših v naši, v mreže povezani družbi. Še več, projekt prispeva k doseganju cilja Evropa 2000; delež več kot 15% odraslih vključenih v izobraževanje. Projekt bo vplival predvsem na starejše odrasle, saj jim bo omogočil, da živijo in delujejo kot  dejavni državljani.

Nagradni program za starejše bo  spodbuda učenju odraslih, prostovoljstvu starejših in skrbi za družbeno blaginjo.

SMOTRI

Smotri projekta so:

  • sprožati primarno motivacijo za organizirano učenje in prostovoljsko delovanje pri starejših;
  • spodbujati prostovoljstvo starejših, ki bo vplivalo na starejše same in njihove skupnosti;
  • podpreti izobraževalce odraslih, ki izobražujejo starejše;
  • omogočati osebnostno rast;
  • krepiti zavest o dejavnem državljanstvu in učinke tega na vseh ravneh;
  • menjati znanje o tradicijah in dobrih praksah med petimi partnerji, njihovimi ustanovami  in širše.

Projektni partnerji bodo ustvarili inovativen Program Nagradni program za starejše prostovoljce (Senior Volunteering Award Program), ki bo v dobro izobraževalcem odraslih, starejšim in skupnosti. Zahvaljujoč skupnim naporom partnerjev v projektu in temu, da bodo skupaj zložili svoje znanje in spretnosti bomo dosegli naslednje:

  • Spletno zbirko pripomočkov za izobraževalce odraslih in starejše učence
  • Izobraževalni program imenovan Nagradni program za starejše državljane (Senior Award Program)
  • Priročnik/smernice za vodenje Nagradnega programa za starejše (Senior Award Programa)

Trajanje: 1.10.2020 – 31.1.2023


Dejavnosti / metode / rezultati

Konceptualni okvir (v angleščini) >>

Knjižnica virov >>

Brošura Prostovoljstvo v poznejših letih življenja? Le zakaj ne! >>

Smernice za prostovoljce v GGA


Multimedija / Objave

Zgibanka O projektu >>

Zgibanka za bodoče prostovoljce/udeležence Nagradnega programa za starejše >>

Facebook stran >>

 Podatki za stik

Urška Majaron

00386 70 790 329; 00386 1 433 20 90
info@univerzatri.si
Spletna stran

Številka pogodbe: Erasmus+ Ka2, 2020-1-LT01-KA204-077