Štirje elementi – legende in zgodbe. Boljšanje kompetenc v tujem jeziku in medkulturnih kompetenc ob pomoči e-učenja


UTEMELJITEV

V času, ko se Evropa spoprijema s krizo identitete in novimi težavami, v času, ko se pojavlja množična izključenost različnih družbenih skupin, sta evropska zavest in identiteta znova pod pritiskom. Tako je pomembno, da prispevamo k nenehni gradnji evropske identitete. Prepoznavanje skupne nesnovne kulturne dediščine in učenje o njej lahko k temu močno prispevata. Skrbi okrog identitete nastajajo zaradi številnih sprememb in kulturnih stikov. Sožitje jezikov, tradicij in načinov življenja namreč naredi, da je ta identiteta nejasna.

Sile in podobe štirih elementov so vsepovsod, v legendah in zgodbah, ki so sestavni del identitete. Tako človekova naklonjenost štirim elementom vodi k zgodbam.

Štirje elementi so navdihnili tisoče zgodb in mitov. Med njimi najdemo Mit o Narcisu, ki ni vzljubil nikogar, dokler v vodi ni zagledal odseva svoje podobe in se vanjo zaljubil, nakar je umrl in se spremenil v cvet z istim imenom.

Še več, zdi se, da ni pesniške duše, ki ne bi občudovala vode, njene mirne in spokojne gladine. In tako voda simbolizira materinstvo, očiščenje, zemlja trdnost in počitek, ogenj strast in hitre spremembe ali uničenje, zrak sanje itd.

CILJI

Glavni cilj projekta je omogočiti medkulturno učenje ob pomoči legend in zgodb v povezavi s štirimi elementi. Cilj projekta je tudi prispevati h gradnji evropske identitete in nesnovne kulturne dediščine. Namreč, legende in zgodbe so v povezavi z vodo, ognjem, zrakom in zemljo. Podobe, ki so cenjene in globoko ukoreninjene v lokalni, nacionalni in evropski zavesti, so postale del evropske nesnovne dediščine. Zbrane zgodbe bodo uporabljali učitelji angleškega jezika. Uporabljali jih bodo kot učni pripomoček in metodo v učnih skupinah odraslih.

CILJNE SKUPINE

Izobraževalci (starejših) odraslih, učitelji angleškega jezika, socialni delavci, učitelji posebnih učnih publik (osebe z disleksijo, slabo slišeči).

Trajanje: 1.11.2018-31.10.2020


Dejavnosti / metode / rezultati

Intelektualni proizvodi zahtevajo izpeljavo različnih dejavnosti:
Postavitev interaktivne datoteke, virov;
Razvoj metodologije oziroma konceptualnega okvira;
Oblikovanje kartic z zgodbami, povezanimi s štirimi elementi;
Odprt izobraževalni vir z informacijami o projektu;
Izobraževanje iz oči v oči, ki bo potekalo s 14-imi izobraževalci;
Gradivo za učenje in usposabljanje na temelju legend, vsebine za učenje jezika ter on-line vaje;
Učenje o zgodbah, metode in vaje bodo prilagojeni tudi posebnim potrebam učnih skupin;
Legende in zgodbe bodo partnerji zbrali in izbrali – vsak partner bo prispeval skupaj 12 zgodb, po tri zgodbe za vsak posamezen element.Podatki za stik

Dr. Dušana Findeisen

00386 41 355 313; 00386 1 433 20 90
dusana.findeisen@guest.arnes.si
Spletna stran

Številka projekta: 2018-1-BE01-KA204-04866

 EU logo