SPIDW – Strateško partnerstvo za vključevanje starejših v digitalni svet


Utemeljitev

Predhodna analiza potreb, ki smo jo izvedli v  partnerskih organizacijah,  je pokazala,  da starejši nimajo dovolj posodobljenih  digitalnih  in komunikacijskih spretnosti (spretnosti IKT), kar je težavno za njih in kar manjša  kvaliteto njihovega življenja. Upokojenci  včasih živijo sami, četudi imajo potrebo po socialnih stikih in konstruktivnem sodelovanju z drugimi, četudi lahko veliko dajo družbi. Tako  morajo nujno postati udeleženci v izobraževanju, takšnem, ki temelji na uporabi spretnosti in orodij IKT. Uporaba digitalnih orodij  je bistvenega pomena za njih in vso družbo. Če so starejši izključeni iz tehnološko hitro se razvijajoče se družbe, če ne stopajo  v korak s spreminjajočo se tehnologijo, to lahko  ustvari  pregrade med njimi samimi, znotraj generacij in družbenih skupin, pravzaprav v vsej družbi. Lahko ruši družbeno trdnost in povezanost.

Cilji  projekta

Ustvarjati okoliščine in priložnosti za starejše in njihovo pridobivanje digitalnih spretnosti, spoznati se s skrbno izbranimi dobrimi praksami in sodelovati v njih, vključujoč filmsko ustvarjanje.

Usposabljati izobraževalce odraslih, da dobre prakse uporabijo pri svojem delu, ki naj temelji predvsem na najsodobnejših novih tehnologijah.

Omogočiti, da ponudniki izobraževanja starejših razvijejo in okrepijo  svoje možnosti mednarodnega dela, izmenjave zamisli, metod in drobrih praks.

Uspešno izvesti posamezne dejavnosti ob sodelovanju starejših  in sicer na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Ciljne skupine

Izobraževalci odraslih, učitelji odraslih, socialni delavci, strokovnjaki, ki delajo s starejšimi. Te bomo usposabljali za  uporabo in izvedbo  izbranih in učinkovitih dobrih praks.

Trajanje: 1.10.2018 – 30.9.2020


Dejavnosti / metode / rezultati

Projektni partnerji bodo sodelovali v treh izobraževalnih dogodkih  in sicer v Nemčiji, Sloveniji  in na Portugalskem . Boljšali bodo svoje splošne spretnosti IKT, pridobivali nove metode poučevanja in učenja ter tehnike za izvedbo izobraževanja starejših,  ter boljšanje življenja starejših. Za boljši dostop starejših do izobraževanja, novih aplikacij za pridobivanje spretnostni za opravljanje dela (če želijo z delom nadaljevati v pokoju),  za integracijo v družbo, da bodo lahko pošiljali spročila sorodnikom ob uporabi videa- proizvodnje kratkih  igranih in dokumentarnih filmov, izvedbe intervjujev o življenjskem poteku, vzpostavljanju spletne televizije.Itd.

Vsak partner bo pripravil vsaj dva filma; pripravili  bomo spletno stran za nalaganje igranih in dokumenarnih filmov.

E-brošura z izbranimi praksami. Ta bo prosto dostopna  strokovnjakom, ki delajo s starejšimi.

Platforma Moodle, ki jo bomo uporabljali za nalaganje in. sporazumevanje  v podporo projektnim nalogam. Za  vsako nalogo bomo ustvarili posebno učno sobo, in tako podprli zbiranje  dokumentov in izdelkov. Za sporazumevanje  bo vsaka od učnih sob imela tudi forum.

Starejši bodo  razširili svoje socialno omrežje  z vrstniki iz inozemstva.

Mestne igre (angl. City Games) je poljska metoda odkrivanja  mesta. Naučili smo se je na izobraževanju v Augsburgu v okviru tega projekta. Oglejte si rezultat, morda vas navdihne! Mestne igre Augsburg >>


Multimedija / Objave

Alfama bo morala počakati – filmska šola SPID se je odvila na spletu /EPALE) >>Številka projekta: 2018-1-DE02-KA204-005076