Timeless (slov. Brezčasno)


Timeless (slov. Brezčasno) je projekt  v okviru programa Erasmus+ KA204, ki ga financira Evropska unija. V projektu, ki bo trajal 24 mesecev, si partnerji prizadevamo za strokovni razvoj izobraževalcev predvsem starejših odraslih. V sodelovanju s svojimi starejšimi študenti bodo izobraževalci odraslih iz partnerskih organizacij pripravili gradivo za hkratno učenje angleškega jezika kot tujega jezika in spoznavanje kulturne dediščine. Slednja bo po izboru starejših študentov.

Timeless bo izboljšal odnos do lokalne in skupne evropske kulturne dediščine, izboljšal bo zavedanje o kulturi, krepil bo dialog med generacijami na temelju interpretacije skupne evropske kulturne dediščine.

UTEMELJITEV

Ko napredujejo v starosti, so starejši vse manj vključeni v izobraževanje. V obdobju življenja, ki sledi zaključku poklicnega dela, pogosto izstopijo iz izobraževanja, pri čemer se ne zavedajo, da se morajo izobraževati vsi odrasli, ne glede na to, ali so zaposleni ali ne. Izobraževanje je potrebno v vseh življenjskih obdobjih zato, da znamo, pripadamo, da smo, da živimo. Izobraževalci odraslih  navadno dobro obvladajo delo s tistimi odraslimi, ki so v glavnem toku družbenega dogajanja, težave pa lahko imajo z razumevanjem značilnosti starejših študentov in njihovega dragocenega prispevka k vsebinam izobraževalnih programov zanje.

CILJI / CILJNE SKUPINE

Ciljna skupina so izobraževalci odraslih, zlasti tisti, ki se posvečajo starejšim, in starejši študenti sami.  V projektu se posvečamo predvsem razvoju:

  • interaktivne knjižnice virov za izobraževalce starejših odraslih;
  • multimodalnega tečaja za izobraževalce starejših odraslih;
  • digitalne knjige “Skrita kultura”, ki vsebuje učno gradivo razvito skupaj s starejšimi študenti, ki se učijo angleščine kot tuji jezik;
  • priporočil za izobraževalce odraslih.

Gradivo, razvito s sodelovalnim učenjem, je posvečeno potrebam študentov, njihovim  zanimanjem in aspiracijam. Izobraževalci si izboljšajo znanje glede programiranja vsebin za neformalno pa tudi formalno izobraževanje, kar naj omogoči družbeno vključenost starejših. Izobraževalni programi boljšajo jezikovne, medkulturne in digitalne spretnosti udeležencev izobraževanja.

Trajanje: 1.12.2019 – 30.11.2021 (zaradi Covida je projekt podaljšan do 31.5.2022)


Dejavnosti / metode / rezultati

Knjižnica virov >>

Multimodalni tečaj za izobraževalce odraslih >>

Smernice za usposabljanje – Kako vključiti starejše udeležence izobraževanja v proces učenja jezika ob odkrivanju »skrite kulture« >>

Digitalna knjiga “Skrita kultura” >>

Slovar umetnostnih in kulturnih terminov >>

Kaj morajo vedeti izobraževalci odraslih – Smernice za izobraževalce odraslih glede uporabe učnega gradiva, razvitega v projektu Timeless >>


Multimedija / Objave

EPALE: Tudi projekt Brezčasno (angl. Timeless) se seli na splet >>

EPALE intervju: Dušana Findeisen in digitizacija ter digitalizacija izobraževanja za starejše >>

ACS novičke: Timeless prihaja v Ljubljano >>

Novice št. 1 >>

Novice št. 2 >>

Novice št. 3 >>

Novice št. 4 >>

Novice št. 5 >>

Facebook stran >>


Partnerji

DomSpain, Reus, Španija

Nikanor Ltd., Sofija, Bolgarija

EUROGEO, Bruselj, Belgija

Usak University, Usak, Turčija

Foundation for Innovation and Education “Zini”, Ogre, Latvija

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana, SLovenija


Podatki za stik

Urška Majaron

00386 70 790 329; 00386 1 433 20 90
info@univerzatri.si
Spletna stran

Številka projekta: 2019-1-TR01-KA204-073839