CODANEC


CODANEC je projekt, ki ga koordinira nemški partner ILEU iz Ulma.

Posvečen je izobraževanju starejših iz obdonavskih držav in temu, kar je njim dragoceno, t. j. njihovim osebnim zakladom nesnovne kulturne dediščine.

Popišete in opremite s sliko lahko, kar je nesnovno: tradicijo, navade, festivale, odnose, druženje, spregovorite lahko o identiteti, družini.

Dosedanje teme študentov iz Slovenije so doslej bile: družinski obredi, čebele, dvojina itd.

Vabljeni k sodelovanju!

Več o projektu in prijavi:

O PROJEKTU

OBRAZEC ZA PRIJAVO OSEBNEGA ZAKLADA KULTURNE DEDIŠČINE (wordov dokument)