Spodbujanje evropskih projektov

(2001-2002)

1. 2. 2002

Transakcionalistična teorija evropske integracije, ki jo prispeva Karl Deutsch, opozarja na to, da bo pripadnost Evropski uniji odvisna od ustanovitev mrež za medsebojne izmenjave. Proces evropske integracije poteka vse od leta 1950. Ustvarjanje skupnih projektov, tudi na področju izobraževanja odraslih, naj bi pripomoglo h...