Digitalna univerza za tretje življenjsko obdobje (skr. Digitalna UTŽO)

11. 1. 2022

V dobi digitalizacije je nujno posodobiti delovanje UTŽO, jo opolnomočiti za potrebe sodobnega časa ter na ta način optimizirati delovne procese. Projekt je namenjen krepitvi digitalnih spretnosti zaposlenih, animatorjev ter članov in članic UTŽO, kar prispeva k obči digitalizaciji družbe in uresničevanju ciljev razpisa Ministrstva za javno upravo, ki je namenjen digitalni preobrazbi nevladnih organizacij. Trajanje projekta: 1. 1....


Blizu starosti, blizu socialno-kulturnemu spolu

16. 8. 2021

UTEMELJITEV V izobraževanju odraslih so starejši navadno obravnavani kot skupina starejših posameznikov opredeljenih predvsem s starostjo in starizmi in bolj malo s svojim socialno-kulturnim spolom. Tako se malo upoštevajo izkušnje njihovega socialno-kulturnega spola, ki so si jih nabirali skozi življenje, a socialno-kulturni spol je v starosti še bolj pomemben kot v otroštvu, mladosti ali odraslosti (največkrat zaradi družbenih...


LearnersMot2 – Ustvarjanje nenehnega podpornega učnega okolja za nizko izobražene in nizko usposobljene posameznike nad 45 let

16. 8. 2021

UTEMELJITEV Današnji delodajalci morajo zaupati vsem zaposlenim, da so se ti zmožni učiti. Morajo podpirati razvoj podjetja v spreminjajočem se svetu. Še več, starejši delavci v stanju funkcionalne nepismenosti, nizko izobraženi in nizko usposobljeni delavci se morajo vključiti v izobraževanje, če naj ostanejo na trgu dela. LearnersMot2 se posveča opolnomočenju izobraževalcev odraslih ponujajoč jim možnost, da skupaj z...


Vztrajaj, dosezi, prejmi nagrado: opolnomočenje starejših prostovoljcev

9. 8. 2021

UTEMELJITEV / CILJNI SKUPINI V času velikih družbenih sprememb je prostovoljstvo vseh, ne glede na to, koliko smo stari, dragocen način, kako se upreti, rasti in razvijati kot posameznik ali skupnost. Bolj kot se veča delež starejših od 65 let, bolj se krepi njihovo dejavno sodelovanje v družbi, bolj je navzoče, cenjeno in potrebno. Projekt ima dve ciljni skupini. Izobraževalce odraslih in starejših odraslih in starejše, ki so...


Sanjska soseska – Starejši se smiselno povezujejo v skupnosti

9. 8. 2021

UTEMELJITEV Zaradi prebivalstvenih sprememb in široko podprte politike staranja doma se število starejših, ki živijo sami, veča. Potrebujemo stanovanjske soseske v pomoč starejšim, takšne, ki  bodo starejšim omogočile, da se starajo uspešno. Možnosti za povezovanje starejših v soseski so bistvene. Starejši, ki imajo trdnejše vezi v socialnem okolju, so srečni, so boljšega duševnega zdravja, so pri boljšem telesnem zdravju...


1 2 3 8