SEE U: Starejši digitalno odkrivajo svojo sosesko

24. 4. 2023

UTEMELJITEV V digitalni dobi in v družbi znanja nihče ne sme zaostajati za drugimi tako v svoje dobro kot v dobro skupnosti, toda spoznavanje in obvladovanje digitalnih tehnologij morata biti smiselna, rezultati učenja pa vidni in povezani z (ustvarjalnim) življenjem. Digitalna orodja so postala sestavni del našega življenja. Starejšim in vsem drugim pomagajo ohranjati stare oblike sporazumevanja in odpirajo tudi nove možnosti za...


4 elementi v umetnosti

24. 4. 2023

4 elementi v umetnosti je nadaljevanje z evropsko nagrado priznanega projekta 4 elementi. Tokratni projekt je združil sedem partnerjev iz različnih evropskih držav. UTEMELJITEV Ustvarili smo Evropo in zdaj moramo ustvariti še zavedanje o Evropi in krepiti evropsko identiteto. Ta temelji tudi na podobnostih in različnostih kulturne dediščine, na skupnem sporazumevalnem jeziku, ki vrši enake funkcije kot nekoč lingua franca, jezik,...


Digitalna univerza za tretje življenjsko obdobje (skr. Digitalna UTŽO)

11. 1. 2022

V dobi digitalizacije je nujno posodobiti delovanje UTŽO, jo opolnomočiti za potrebe sodobnega časa ter na ta način optimizirati delovne procese. Projekt je namenjen krepitvi digitalnih spretnosti zaposlenih, animatorjev ter članov in članic UTŽO, kar prispeva k obči digitalizaciji družbe in uresničevanju ciljev razpisa Ministrstva za javno upravo, ki je namenjen digitalni preobrazbi nevladnih organizacij. Trajanje projekta: 1. 1....


Blizu starosti, blizu socialno-kulturnemu spolu

16. 8. 2021

UTEMELJITEV V izobraževanju odraslih so starejši navadno obravnavani kot skupina starejših posameznikov opredeljenih predvsem s starostjo in starizmi in bolj malo s svojim socialno-kulturnim spolom. Tako se malo upoštevajo izkušnje njihovega socialno-kulturnega spola, ki so si jih nabirali skozi življenje, a socialno-kulturni spol je v starosti še bolj pomemben kot v otroštvu, mladosti ali odraslosti (največkrat zaradi družbenih...


LearnersMot2 – Ustvarjanje nenehnega podpornega učnega okolja za nizko izobražene in nizko usposobljene posameznike nad 45 let

16. 8. 2021

UTEMELJITEV Današnji delodajalci morajo zaupati vsem zaposlenim, da so se ti zmožni učiti. Morajo podpirati razvoj podjetja v spreminjajočem se svetu. Še več, starejši delavci v stanju funkcionalne nepismenosti, nizko izobraženi in nizko usposobljeni delavci se morajo vključiti v izobraževanje, če naj ostanejo na trgu dela. LearnersMot2 se posveča opolnomočenju izobraževalcev odraslih ponujajoč jim možnost, da skupaj z...


1 2 3 8