Projekt KORAK: Temeljne kompetence 2023-2029

31. 1. 2024

    Namen in cilj projekta Namen projekta Temeljne kompetence je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja. Cilj je pridobitev in izboljšanje temeljnih in poklicnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih. Ciljna skupina: Odrasli, pri čemer bo posebna pozornost...


DAICE, Digital Approaches for Intergenerational Cultural Education

30. 1. 2024

UTEMELJITEV DAICE je projekt K1  v programu ERASMUS+, ki se nanaša na digitalne načine v medgeneracijskem kulturnem izobraževanju. Partnerji v projektu DAICE so sklenili, da se bodo osredotočili na tri teme, znotraj katerih se bodo odvijale medsebojne menjave znanja. Lepo je izmenjati znanje, še lepše je spoznati, v čem so partnerji najmočnejši, da je tako moč napore usmeriti v skupen prihodnji projekt, pri tem pa vedeti, kako...


SEE U: Starejši digitalno odkrivajo svojo sosesko

24. 4. 2023

UTEMELJITEV V digitalni dobi in v družbi znanja nihče ne sme zaostajati za drugimi tako v svoje dobro kot v dobro skupnosti, toda spoznavanje in obvladovanje digitalnih tehnologij morata biti smiselna, rezultati učenja pa vidni in povezani z (ustvarjalnim) življenjem. Digitalna orodja so postala sestavni del našega življenja. Starejšim in vsem drugim pomagajo ohranjati stare oblike sporazumevanja in odpirajo tudi nove možnosti za...


4 elementi v umetnosti

24. 4. 2023

4 elementi v umetnosti je nadaljevanje z evropsko nagrado priznanega projekta 4 elementi. Tokratni projekt je združil sedem partnerjev iz različnih evropskih držav. UTEMELJITEV Ustvarili smo Evropo in zdaj moramo ustvariti še zavedanje o Evropi in krepiti evropsko identiteto. Ta temelji tudi na podobnostih in različnostih kulturne dediščine, na skupnem sporazumevalnem jeziku, ki vrši enake funkcije kot nekoč lingua franca, jezik,...


Digitalna univerza za tretje življenjsko obdobje (skr. Digitalna UTŽO)

11. 1. 2022

V dobi digitalizacije je nujno posodobiti delovanje UTŽO, jo opolnomočiti za potrebe sodobnega časa ter na ta način optimizirati delovne procese. Projekt je namenjen krepitvi digitalnih spretnosti zaposlenih, animatorjev ter članov in članic UTŽO, kar prispeva k obči digitalizaciji družbe in uresničevanju ciljev razpisa Ministrstva za javno upravo, ki je namenjen digitalni preobrazbi nevladnih organizacij. Trajanje projekta: 1. 1....


1 2 3 8