SEE U: Starejši digitalno odkrivajo svojo sosesko


UTEMELJITEV

V digitalni dobi in v družbi znanja nihče ne sme zaostajati za drugimi tako v svoje dobro kot v dobro skupnosti, toda spoznavanje in obvladovanje digitalnih tehnologij morata biti smiselna, rezultati učenja pa vidni in povezani z (ustvarjalnim) življenjem.

Digitalna orodja so postala sestavni del našega življenja. Starejšim in vsem drugim pomagajo ohranjati stare oblike sporazumevanja in odpirajo tudi nove možnosti za sporazumevanje. Pomagajo jim organizirati vsakdanje življenje s pomočjo interneta. V njihovo življenje vnašajo umetnost, kulturo in socialne stike, pri čemer ni nujno, da gredo zdoma. Poenostavljajo številne, denimo, upravne postopke. Digitalno delovanje tako prispeva k ohranjanju in boljšanju kakovosti življenja v starosti ter omogoča neodvisen življenjski slog.

O PROJEKTU

Projekt se uvršča med projekte Erasmus+ KA 204 in je deležen finančne podpore Evropske unije.

Izhodiščna vprašanja v projektu so:
Kako starejše navdušiti za preizkušanje digitalnih orodij in vključevanje teh v njihovo vsakdanje življenje?
Kako so lahko starejši prepoznani kot strokovnjaki v svojem življenjskem okolju?
Kako spremljamo starejše na njihovi poti v digitalni svet in kako krepimo njihovo participacijo v družbi ter digitalno enakost?

CILJI

Usposobiti in opolnomočiti starejše za raziskovanje njihove okolice s pomočjo digitalnih orodij.
Skupaj s starejšimi razvijati sprehajalne poti po njihovem bivalnem okolju, vrednost sprehajalnih poti pa ti skupaj z vrstniki, ki jih takšno delovanje zanima, preizkusijo in jih nato brezplačno ponudijo še drugim.
Boljšati digitalno participacijo starejših v družbi.
Prispevati k zmanjšanju digitalne vrzeli.
Ustvariti inovativne priložnosti za učenje starejših.
Omogočiti starejšim, da delujejo kot strokovnjaki.

CILJNE SKUPINE

Ciljna skupina tega projekta Erasmus+ so starejše ženske in moški v po poklicnem obdobju, ki bi želeli skupaj s starejšimi in za starejše razviti in dati na voljo drugim brezplačne interaktivne spletne sprehode.

REZULTATI 

INFORMATIVNI LIST

POVZETEK DEJSTEV IN PODATKOV

Trajanje: 1. 12. 2022 – 30. 11. 2024


Multimedija / Objave

Newsletter #1


Partnerji

queraum. cultural and social research, Dunaj, Avstrija

Letokruh, z.ú., Praga, Češka republika

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana, Slovenija

GERONTOLOGIE CH, Bern, Švica

AGE Platform Europe, Bruselj, Belgija


Podatki za stik

Dušana Findeisen

+386 (1) 433 20 90
dusanafindeisen1@gmail.com
Spletna stran

Project number: 2022-1-AT01-KA220-ADU-000086294