DAICE, Digital Approaches for Intergenerational Cultural Education


UTEMELJITEV

DAICE je projekt K1  v programu ERASMUS+, ki se nanaša na digitalne načine v medgeneracijskem kulturnem izobraževanju.

Partnerji v projektu DAICE so sklenili, da se bodo osredotočili na tri teme, znotraj katerih se bodo odvijale medsebojne menjave znanja. Lepo je izmenjati znanje, še lepše je spoznati, v čem so partnerji najmočnejši, da je tako moč napore usmeriti v skupen prihodnji projekt, pri tem pa vedeti, kako bi partnerji lahko najbolje sodelovali med seboj.

Partnerji v projektu DAICE so sklenili, da se bodo  predstavili skozi svoje stalne in projektne dejavnosti ter projektne rezultate. Odločili so se za tri  področja:  digitalizacija, kultura in medgeneracijsko sodelovanje in učenje.  

CILJNE SKUPINE

Izobraževalci odraslih kot neposredna ciljna skupina (Starejši) odrasli kot končna ciljna skupina uporabnikov.

CILJI

Učiti se drug od drugega na področjih digitalizacije, kulture, medgeneracijskega učenja.
Medsebojno se navdihniti za  možen nastanek novih študijskih smeri in programov.
Spoznati področje dela partnerskih organizacij.
Spoznati se  z relevantnimi  evropskimi projekti partnerjev.
Skupaj ustvariti novo znanje, kot podlago za prihodnje evropske projekte.
Voditi javno kampanjo  na nacionalni in internacionalni ravni.

Trajanje projekta: 1. 3. 2021-28. 2. 2023


Dejavnosti / metode / rezultati

Spletno usposabljanje ali usposabljanje  iz oči v oči.

Transnacionalna srečanja  v partnerskih državah.


Partnerji

POUZ (Pučko otvoreno učilište, Zagreb, Hrvaška), http://www.pou.hr/

ZAWIW Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung

Univerza v Ulmu, Nemčija , https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/zawiw/

Univerza Angel Kanchev v Ruse (Bolgarija), http://www.uni-ruse.bg/

Zavod za preučavanje razvitka kulture, ZAPROKUL (Beograd, Srbija), https://zaprokul.org.rs/srb/

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (Ljubljana, Slovenija) www.utzo.si

” The Association“The Writers` League” Temišvar, podružica Banat (Temišvar, Romunija) https://dcsf.danubestrategy.eu/news/association%E2%80%9C-writers-league%E2%80%9D-timisoara-banat-branch


Podatki za stik

Dušana Findeisen

+386 (1) 433 20 90
dusana.findeisen@guest.arnes.si

Št. projekta: 2020-1-HR01-KA227-ADU-094771