LearnersMot – Kako sprožiti primarno motivacijo za učenje pri malo izobraženih odraslih ob uporabi IKT?


UTEMELJITEV
Večina izobraževalcev odraslih je dobro podkovana v delu z udeleženci izobraževanja, ki so dosegli višjo stopnjo izobrazbe, a ta večina morda ne ve, kaj pričakovati v stiku z malo izobraženimi. Izobraževalci odraslih in različni praktiki morda niso seznanjeni s pojavom slabo razvite pismenosti in značilnostmi malo pismenih oseb (funkcionalna pismenost). Morda nimajo dovolj znanja in spretnosti glede spodbujanja motivacije udeležencev itd. Morda ne vedo, kako se malo izobraženi učijo. Morda ne vedo, kako zbrati in interpretirati življenjske zgodbe svojih študentov, zgodbe zaradi katerih so ti postali funkcionalno nepismeni. Morda ne vedo, kako pridobiti zaupanje udeležencev izobraževanja. Če ti postanejo zaupljivejši v odnosu, pozabijo na strah pred spremembami, ostanejo v izobraževanju in ohranijo delo.

CILJI
Iz navedenih razlogov je glavni cilj tega evropskega projekta v programu ERASMUS+, da partnerji izdelamo strategije učenja in poučevanja: poučevanje iz oči v oči, spletne metode in oblike (webinarji), tehnike, ki izobraževalcem odraslih pomagajo izobraževati in usposabljati manj izobražene starejše delavce, sprožati in ohranjati njihovo primarno motivacijo za učenje. Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje bo tudi pripravila vprašalnik za raziskovanje stanja funkcionalne pismenosti starejših delavcev.

Trajanje: 1.11.2017-31.12.2019


Dejavnosti / metode / rezultati

Interaktivna knjižnica virov za izobraževalce odraslih >>

Priročnik za izobraževalce odraslih: Zares globoko. Kaj mora izobraževalec odraslih vedeti o funkcionalni pismenosti ter programih za boljšanje pismenosti malo izobraženih in malo usposobljenih odraslih? >>

Kombinirani tečaj za izobraževalce, ki izobražujejo nižje izobražene in manj usposobljene odrasle >>

Definicije in koncepti funkcionalne pismenosti/funkcionalne nepismenosti >>

 


Multimedija / Objave

LearnersMot ali motiviranje odraslih za učenje, Žalec, 30. november-1.december 2017 >>

Recimo bobu bob. Funkcionalna nepismenost je nekaj drugega kot nepismenost! >>

LearnersMot e novice

E-novice št. 1 >>

E-novice št. 2 >>

E-novice št. 3 >>

E-novice št. 4 >>Številka pogodbe: 2017-1-ES01-1-KA204-038414