BBE – Gradnja mostov za Evropo


UTEMELJITEV
Partnerji v tem projektu so v preteklosti izpeljali kar nekaj vrednih evropskih projektov. V vsakem od njih so odkrivali tudi lastne didaktične tehnike, metode in načine. Zdaj je čas, da naredijo povzetek teh.

CILJI
Cilj projekta je analizirati in kategorizirati uporabljene metode in ustvariti spletno “škatlo metodičnih pripomočkov” in seveda razviti kriterije za analizo metod, ki jih bo moč uporabljati v evropskih programih izobraževanja odraslih in starejših odraslih in to z vidika razvoja (1) kritičnega razmisleka, (2) evropske zavesti,(3) solidarnosti in (4) lajšanja stereotipov.

Trajanje: 1.10.2017-1.10.2019


Dejavnosti / metode / rezultati

Organizirali bomo štiri srečanja partnerjev in spletno sodelovanje, pri tem pa se bomo osredotočili na sodelovanje med ponudniki izobraževanja z več koncev Evrope. Analizirane metode bomo prilagodili za delo s starejšimi, ženskami, malo izobraženimi, migranti v različnih izobraževalnih okoljih. Skupaj bomo razvili vprašalnik za evalvacijo razvitih programov.

Metode >>


Multimedija / Objave

Press release – Srečanje partnerjev v Mola di Bari, Italija >>


Podatki za stik

Dr. Dušana Findeisen

00 386 (0) 41 355 313; 00 386 (1) 433 20 90
dusana.findeisen@guest.arnes.si
Spletna stran

Št. pogodbe: Erasmus+ KA 2,  2017-1-DE02-KA204-004188