SLIDE – Učenje s pripovedovanjem zgodb v digitalni Evropi


SLIDE je projekt v programu Erasmus+ strateško partnerstvo. Namen? Izmenjava védenja o dobrih praksah organizacij iz Poljske, Italije, Estonije in Slovenije.

Cilji

Glavni cilj je razviti in utrditi učne mreže, povečati zmožnost delovanja na mednarodni ravni, izmenjati zamisli, ustvariti inovativne metode, usposabljati.

Razvoj digitalnih kompetenc, zmožnosti uporabe digitalnih tehnologij. Gre za to, da izobraževalci z zaupanjem, pa tudi s kritično distanco, delujejo v tehnološki družbi, bodisi na delu, bodisi v prostem času. Gre za uporabo temeljnih IKT spretnosti, uporabo računalnikov za pridobivanje, ocenjevanje, skladiščenje in gradnjo znanja ter sporazumevanje, sodelovanje v sodelovalnih mrežah in ob pomoči interneta. Partnerji v projektu SLIDE imajo zdaj lepo priložnost, da se učijo temeljnih IKT spretnosti in jih posredujejo drugim v obliki pripovedovanja zgodb (ljudskih zgodb, mitov itd). Izobraževali bodo mentorje, izobraževalce, ponudnike izobraževanja odraslih in prostovoljce na tem področju. Projekt spodbuja uporabo digitalnih spretnosti v formalnem in neformalnem izobraževanju odraslih v Evropi.
Narativna učna metoda postane sredstvo za spodbujanje učenja digitalnih spretnosti. SLIDE boljša tudi tehnološko pismenost manj izobraženih in starejših odraslih.

Trajanje: 1.11.2017 – 31.8.2019


Dejavnosti / metode / rezultati

Štiri transnacionalna srečanja na Poljskem, v Španiji, Estoniji in Italiji, krajše usposabljanje v Sloveniji, izmenjava dobrih praks. Udeleženci se bodo usposabljali za uporabo digitalnih tehnik za izobraževanje starejših od 60 let, malo izobraženih in oseb iz ranljivih družbenih skupin, ter povezovanja naracije in digitalnih metod. Končne delavnice bodo organizirane v vseh državah partnerjev. Testirali bomo metode, razvite v projektu SLIDE.

Rezultati bodo predvsem digitalne zgodbe malo izobraženih, starejših itd, ki bodo vključeni v usposabljanje, virtualna beležnica z zgodbami udeležencev, film o usposabljanju in virtualna razstava zgodb na temelju lokalnih pripovedi. Partnerske organizacije bodo utrdile svoje mednarodne mreže z uporabo digitalnih metod. Projektni rezultati bodo vidni in bodo lahko služili kot vir učenja v izobraževanju odraslih. Dosegljivi bodo na spletu.Št. pogodbe: 2017-1-PL01-KA204-038615