O UTŽO Brda, posvetu in razširjeni seji sveta mreže UTŽO ter prvih češnjah


Navzoče so pozdravili Tina Novak Samec, direktorica ZTKMŠ Brda, Duška Prinčič Domenis, predsednica in ustanoviteljica čisto mlade UTŽO Brda in Anita Manfreda, direktorica uprave Občine Brda.

Na strokovni posvet Učljivost starejših in sodobne metode izobraževanja ter 20. razširjeno sejo sveta Mreže Slovenska UTŽO je prišlo nad šestdeset udeležencev. V prelepi vili Vipolže v Goriških Brdih, sredi valovite zelene pokrajine in pokončnih cipres, so prisluhnili predavanju prof. dr. Marka Radovana. Znanje mladih je dihotomo, razmejeno na dve kategoriji, belo in črno. V odraslosti učenci znanje relativizirajo, zagledajo več razsežnosti. V starosti je učenje dialektično; starejši želijo razumeti vzroke, posledice, povezave, da dosežejo in ohranijo avtonomnost in povezanost z drugimi. Slednjemu je pritrdila tudi prof. dr. Ana Krajnc, naslanjajoč se na rezultate raziskave v Mreži Slovenske UTŽO o dejavnikih, ki v študijskih krožkih povečujejo učljivost.

Umetnostna zgodovina Brd je študijski krožek, ki krepi lokalni razvoj, obiskovalce pa popelje po najlepših poteh. Na razširjeni seji sveta mreže, ki jo je vodila Maša Bizovičar, je tekla beseda o novih članicah Mreže Slovenske UTŽO, Rakičan, Laško, Log-Dragomer in pridruženi članici FF Univerzi v Mariboru, o razvoju programov na področju digitalizacije, tehnike in naravoslovja, članarini mreže, financiranju UTŽO, sodelovanju članic mreže pri E-novicah in na spletni strani Slovenske UTŽO. Mirjam Bevc Peresutti pa je predstavila skupino za zagovorništvo. Posvet je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

MIZŠ