Delovanje v društvih je pomembno

Jurij Kunaver v oddaji Storž, Slovenija 1


“Časa je vedno manj” pravi, prof. dr. Jurij Kunaver, mentor za geografijo na UTŽO Ljubljana, ki veliko dela in veliko odkriva. Zmeraj ga je zanimala pokrajina zunaj mest, pokrajina brez naselij, pristna narava. Tako tudi danes. Iz družine prinaša tradicijo ustanavljanja društev (Društvo študentov geografije itd.), kajti vsaka dejavnost mora biti organizirana na ljubiteljski ali profesionalni ravni. Društvena dejavnost omogoča shajanje z enako mislečimi, s katerimi skupaj zastopamo svoja stališča v javnosti,dajemo pobude glede vprašanj, ki jih javnost ne pozna.

Posebej Jurija Kunaverja zanima Kras, kjer so jame, odprtine, ki vlečejo k sebi (Rakov Škocjan). Piše tudi knjigo o zgodovini jamarskega društva od leta 1900 do leta 1945, Svoje znanje je nekoč predajal študentom geografije. Kakšni so mladi? “Počasi se iz teh mladih ljudi izležejo… takšni, ki so ambiciozni, ki mentorja tudi presežejo in tisti drugačni.” Verjame, da je mladina zmeraj bolj ali manj enaka, da je z njo treba delati lepo in biti do nje tudi malo zahteven. Danes imajo mladi veliko možnosti, ker se da s tem znanjem marsikje biti uspešen. Do starejših pa moraš biti kot predavatelj zelo obziren, spoštljiv, nevsiljiv. Oni pridejo na predavanje zato, da slišijo nove reči iz kompetentnih ust in da se družijo. Kaj sami izvlečejo iz tega, je odvisno od njih. To je njihova volja. Na podlagi spodbud, ki jih dobijo, razvijajo nove interese. Poslušajte