Kako udobna in prijetna je soba v domovih za starejše?

Predlogi in usmeritve za načrtovanje študijske skupine Dom, kultura bivanja, oprema in prenova


KDAJ: 19. 5. 2016 ob 16:30

KJE: UTŽO Ljubljana, Poljanska cesta 6, dvorana


Študijska skupina Dom, kultura bivanja, oprema in prenova si je pod vodstvom mentorice arh. Barbare Železnik Bizjak v četrtem letu svojega delovanja izbrala zanimivo raziskovalno nalogo. Člani skupine so preučevali kakovost bivanja v domovih starejših s poudarkom na uporabni in oblikovni kakovosti domske sobe in počutja starejših v njej.

S pregledovanjem primerov, zbiranjem pričevanj in fotografij, pregledom literature in preučitvijo predpisov je skupina oblikovala predloge in usmeritve za zasnovo in ureditev sobe v domu starejših. Predlagana zasnova naj bi predstavljala korak naprej v razumevanju potreb sodobnega starejšega človeka in mu skušala olajšati prehod iz domačega okolja v institucionalno, ob sočasnem upoštevanju vidikov varnega in uporabnega prostora tudi za gibalno in drugače ovirane. Več

Lepo vabljeni!