O mentoriranju jezikovnih skupin

19. 4. 2023

V tokratni številki Mentor in znanje se posvečamo vprašanjem, kako oblikovati jezikovno lekcijo in kako načrtovati njeno izvedbo. Pri tem je potrebno poznati potrebe študentov, ki izhajajo iz različnih učnih stilov, kulturne potrebe, in potrebo študentov, da uporabijo svoje jezikovne in kulturne kompetence. Starejši študenti imajo raje analogno komunikacijo kot digitalno in v jezikovni program so se vpisali, da bi se učili jezik in ne...


Kako postati dober mentor starejšim odraslim?

22. 3. 2023

Tokratno izobraževalno srečanje Mreže SUTŽO namenjamo utrjevanju vloge mentorja v študijskih skupinah na univerzah za tretje življenjsko obdobje, kjer mentor ni zgolj prenašalec znanja, marveč je odnos med njim in člani študijske skupine veliko globlji od odnosa predavatelj-učenec. V študijskih skupinah starejših se med mentorjem in člani skupine razvijejo čustveno obarvani odnosi, mentor gradi s člani skupine osebni stik,...


Moj balkon je moj vrt

27. 1. 2023

Bi radi pridelali zelenjavo, zelišča in sadje na svojem balkonu? Vabljeni na izobraževalna srečanja, na katerih bomo spoznali značilnosti in možnosti vrtnarjenja na balkonu, kaj pri tem potrebujemo, kako vzgojimo svoje sadike in na kaj moramo biti pozorni pri gojenju zelišč, zelenjave in sadja na balkonu. Mentorica: Barbara Podlogar, univ. dipl. inž. agronomije, predavateljica strokovnih predmetov Pridelava zelenjadnic, Nega...


Kaj nam povedo imena?

Izobraževalna srečanja o imenoslovju

8. 1. 2023

Verjetno ste si že kdaj zastavili vprašanje, od kod izvira ime mestnega predela, kjer živite, ali če je vaš priimek kakorkoli povezan z imenom kraja, od koder izhajate. Mentorica: Neva Šolinc, profesorica slovenščine in članica Slovenskega rodoslovnega društva. Načrtno se posveča jezikovnim raziskavam v...


Slovenska umetnost 20. in 21. stoletja

7. 1. 2023

V programu se bomo posvetili splošnemu pregledu slovenske umetnosti v 20. in 21. stoletju. Spoznavali bomo, kateri umetnostni centri so najbolj vplivali na razvoj slovenske umetnosti. Kako je italijanska okupacija vplivala na Primorsko, kakšna je bila umetnostna krajina v Kraljevini Jugoslaviji in nato v SFRJ? V 80-ih letih prejšnjega stoletja je prišlo do močne težnje po samostojnosti. Kako je umetnost na to reagirala? Pozornost bomo...